Česká republika DPH – Sazby a registrace

Pokud vaše společnost není usazena v České republice a poskytuje „zdanitelné dodávky“ zboží nebo služeb v České republice, možná bude muset získat registraci nerezidenta k DPH. To se řídí směrnicí EU o DPH, zahraniční obchodníci jsou ze zákona povinni se v určitých situacích registrovat k DPH, aby mohli nahlásit zdanitelná plnění a přiznat DPH, která je třeba účtovat.

Je bezpodmínečně nutné, aby všechny podniky s jakýmikoli obchodními kroky v České republice vyhodnotily své povinnosti v oblasti dodržování předpisů a registrovaly se před zahájením jakýchkoli zdanitelných transakcí.

Co byste měli vědět

V České republice existuje celá řada okolností, které mohou vést k odpovědnosti za registraci k DPH. Níže uvádíme několik nejčastějších případů:

  • Zboží dovážené do České republiky ze zemí mimo EU;
  • Zboží nakupované nebo prodávané v České republice;
  • Prodej zboží z Velké Británie, které je dodáváno zákazníkům mimo Českou republiku (to platí pro obchodní nebo soukromé zákazníky);
  • Získávání zboží v České republice z jiné země v rámci EU (akvizice v rámci Společenství);
  • Soupis zásob v České republice k prodeji, oběhu nebo dodání;
  • eCommerce prodej zboží zákazníkům, s výhradou prahových hodnot pro registraci DPH na dálku;
  • Pořádání akcí v České republice, pokud účastníci nebo delegáti platí vstupné.

Pokud v současné době nebo plánujete provést některou z výše uvedených (nebo podobných) transakcí v České republice, měli byste se okamžitě obrátit na amavat®, abyste nám mohli pomoci být v souladu s DPH.

Covid-19 Snížení sazby DPH

Zásobování Stará sazba Nová sazba Datum uskutečnění Datum ukončení
Ubytování; sportovní a kulturní aktivity 15% 10% 1. května 2020 31. prosince 2020

Sazby DPH, formáty a prahové hodnoty

Sazby DPH DIČ Formát Mezní hodnota pro prodej na dálku Mezní hodnota pro Intrastat
21% (standardní)
10/15% (sníženo)
CZ12345678 1140000 CZK 12000000 CZK (Přílety)
12000000 CZK (Expedice)

*amavat® nepřijímá žádnou odpovědnost za to, že výše uvedená čísla jsou vždy stoprocentně přesná. Budou pravidelně aktualizovány - poslední aktualizace 08.01.2022.

Další informace o DPH pro Českou republiku

Období „přiznání k DPH“
Měsíčně (obrat přesahuje 10000000 CZK)
Čtvrtletní (obrat pod 10000000 CZK)

„Roční výnosy“
Není požadováno

Frekvence „prodejních seznamů ES“
Měsíční nebo čtvrtletní, ale pokud se přiznání k DPH podávají čtvrtletně a poskytují pouze služby, na které se vztahuje článek 44 směrnice ES.

„Seznamy nákupů EC“
Není požadováno

Další požadavky na podávání zpráv
Kontrolní výkazy pro nákupy

Rozšířená „zpětná platba“
Pokud neusazený podnik dodává určité zboží nebo služby zákazníkům v České republice registrovaným k DPH, účtuje zákazník DPH v rámci přenesení daňové povinnosti. Rozšířená přenesená daň by se vztahovala také na některé stavební služby dodávané do České republiky. Chcete-li získat další informace o tom, jak se v České republice vztahuje prodloužený poplatek, obraťte se na společnost amavat®.

„Fiskální zastoupení“
Pojem daňového zástupce se netýká České republiky.