Dánsko DPH – Sazby a registrace

Pokud vaše společnost nemá sídlo v Dánsku a poskytuje „zdanitelné dodávky“ zboží nebo služeb v Dánsku, možná bude muset získat registraci nerezidenta k DPH. To se řídí směrnicí EU o DPH, zahraniční obchodníci jsou ze zákona povinni se v určitých situacích registrovat k DPH, aby mohli nahlásit zdanitelná plnění a přiznat DPH, která je třeba účtovat.

Je naprosto nezbytné, aby všechny podniky, které v Dánsku podnikají jakékoli obchodní akce, vyhodnotily své povinnosti v oblasti dodržování předpisů a registrovaly se před zahájením jakýchkoli zdanitelných transakcí.

Co byste měli vědět

V Dánsku existuje celá řada okolností, které mohou vést k odpovědnosti za registraci k DPH. Níže uvádíme několik nejčastějších případů:

  • Zboží dovážené do Dánska ze zemí mimo EU;
  • Zboží nakupované nebo prodávané v Dánsku;
  • Prodej zboží z Dánska, které je dodáváno zákazníkům s Dánskem (to platí pro obchodní nebo soukromé zákazníky);
  • Získávání zboží v Dánsku z jiné země v EU (akvizice v rámci Společenství);
  • Seznam zásob v Dánsku za účelem prodeje, oběhu nebo dodání;
  • eCommerce prodej zboží zákazníkům, s výhradou prahových hodnot pro registraci DPH na dálku;
  • Pořádání akcí v Dánsku, pokud účastníci nebo delegáti platí vstupné.

Pokud v současné době nebo plánujete provést některou z výše uvedených (nebo podobných) transakcí v Dánsku, měli byste se okamžitě obrátit na amavat®, abyste nám mohli pomoci být v souladu s DPH.

Sazby DPH, formáty a prahové hodnoty

Sazby DPH DIČ Formát Mezní hodnota pro prodej na dálku Mezní hodnota pro Intrastat
25% (standardní)
N/A (sníženo)
DK12345678 280000 DKK 6900000 DKK (Přílety)
5200000 DKK (Expedice)

*amavat® nepřijímá žádnou odpovědnost za to, že výše uvedená čísla jsou vždy stoprocentně přesná. Budou pravidelně aktualizovány - poslední aktualizace 08.01.2022.

Další informace o DPH pro Dánsko

Období „přiznání k DPH“
Dvakrát ročně, čtvrtletně nebo měsíčně, závisí na obratu

„Roční výnosy“
Není požadováno

Frekvence „prodejních seznamů ES“
Měsíční

„Seznamy nákupů EC“
Není požadováno

Další požadavky na podávání zpráv
Není požadováno

„Rozšířená zpětná platba“
Kromě dodávek, na něž se vztahuje obecná přenesená daň, podléhají přenesení daňové povinnosti určité doplňkové služby poskytované neusazeným dodavatelem zákazníkovi registrovanému k DPH v Dánsku. Chcete-li získat další informace o tom, jak se v Dánsku uplatňuje rozšířená zpáteční daň, obraťte se na společnost amavat®.

„Fiskální zastoupení“
Podnik usazený v zemi mimo EU si musí ponechat daňového zástupce, aby se mohl v Dánsku registrovat k DPH.