Výběr místa:

Korespondence s místními daňovými úřady

Místní odborníci, kteří mluví správným jazykem

Při jednání s místními daňovými úřady musíte hovořit nebo korespondovat v jazyce dané země. amavat® s našimi vybranými partnerskými členskými firmami v každé zemi EU má správná kontaktní místa pro rychlé závěry.

Na základě našich dlouholetých zkušeností a našich specializovaných týmů pro otázky daně z obratu a otázky týkající se cel a spotřebních daní vám může amavat® pomoci ve všech věcech, které mohou v příslušných zemích vzniknout (např. Rady ohledně transakčních toků, požadavky na účetnictví, podpora auditu atd.)

Naše týmy se skládají z kvalifikovaných daňových poradců. Místní právní předpisy se mohou kdykoli změnit a mohlo by se zdát, že se stává složitějším, s rostoucí prioritou správy daní. Naším konečným cílem je poskytnout správnou pomoc místním daňovým úřadům, a tím vám poskytnout správné dodržování DPH. Týmy poradců amavat® se vám snaží pomáhat jako náš klient ve věcech dodržování daní a dalších požadavků na poradenství. amavat® vám pomůže splnit vaše závazné daňové předpisy a naplánovat příležitosti pro váš obchodní model, což vám umožní těžit z našich technických znalostí a porozumění daňovým otázkám.

Služby daňového poradenství společnosti amavat® zahrnují následující položky:

  • Zastupování u daňových úřadů;
  • Příprava daňových výměrů, postupů a žádostí;
  • Podpora při daňových sporech a daňových vyšetřováních;
  • Zastupování v soudním daňovém řízení;
  • Poradenství při přeshraničním prodeji; a
  • Audity DPH a jednání s daňovými úřady.

Odůvodnění trestu

Pokud se společnost dopustí chyb při plnění daňových předpisů nebo hlášení, nebo pokud se dopustila chyb v minulosti, mohou daňové úřady ukládat pokuty a úroky.

Tyto sankce mohou zahrnovat určité procento chyby nebo pevnou částku, přičemž významné sankce mohou být několik tisíc EUR. Některé sankce jsou automaticky generovány systémem hlášení používaným příslušným daňovým úřadem, když je prohlášení nebo platba provedena příliš pozdě. V ostatních případech jsou sankce ukládány daňovým inspektorem, který váš případ přezkoumal.

amavat® může korespondovat s místními daňovými úřady ve všech zemích EU, aby získal správné odůvodnění, pokud se klient dopustil chyby ve svém daňovém přiznání nebo se včas nezaregistroval k DPH.

amavat® další služby:

Nabídněte kurz, abychom se například starali o běžné otázky / od daňových úřadů (1 hodina / měsíc) například pomocí našeho balíčku CZ SELECT, ale také vám můžeme nabídnout obecné „daňové poradenství“.

Můžeme také nabídnout retrospektivy / opravy.

Podání změn údajů o společnosti místním daňovým úřadům.

Volitelné služby jsou k dispozici na vyžádání