Výběr místa:

Intrastat podání a soulad

Podniky jsou povinny podat prohlášení Intrastat, pokud jsou odeslání nebo získání zboží nad prahovou hodnotou pro každou zemi

Pro každou zemi v rámci EU existují roční prahy pro hlášení, viz naše prahové hodnoty pro podávání údajů Intrastat. Mohou se také lišit pro odesílání ze země (prodeje) vs. přílety (nákupy) v rámci stejné země. Tyto prahové hodnoty jsou mnohem vyšší než prahové hodnoty pro registraci DPH.

Hlášení údajů o Intrastatu je v členských státech EU prakticky vždy měsíčně. Přihlášky se obvykle přijímají současně s přiznáním k DPH a zasílají se příslušnému statistickému úřadu země, ke které se vztahuje.

Jak byste nám měli poslat své Intrastaty?

Jednoduše zašlete příslušné členské firmě amavat® kopii vašich faktur za příchozí a odchozí zásoby za posledních 10 měsíců. Intrastaty by měly být předkládány příslušným orgánům podle oficiálních dat stanovených každou zemí.

Jaké služby poskytují vybrané členské firmy amavat®?

 • Intrastaty jsou vyplněny a naši zaměstnanci je přímo předávají příslušným orgánům,
 • Ověřují soulad faktur a transakcí pomocí softwaru (další informace o seznamech ECL (ESL) a Intrastat najdete na této stránce),
 • Zkontrolují dvojité zadání,
 • Ověřují čísla DPH vašich zákazníků (v závislosti na zemi),
 • V případě potřeby vám mohou poskytnout statistiku.

Co získáte na oplátku?

Po vyplnění Instrastatu obdržíte před podáním daňového přiznání k DPH souhrnné informace o každé zaslané faktuře:

 • Číslo faktury,
 • Hodnota DPH,
 • Vypořádání DPH, abyste mohli spravovat místní přiznání k DPH,
 • V případě potřeby doplňující poznámky.

Abychom shrnuli službu amavat® Intrastat:

 • Sledujte prahy, abyste zajistili, že odešlete všechny povinné zprávy a splníte své povinnosti v oblasti dodržování předpisů;
 • Předkládat prohlášení všem požadovaným členským státům EU;
 • Může poskytovat rady ohledně „komoditních kodexů“, aby některé zprávy byly v souladu s předpisy;
 • Podpořte vás složitějšími prohlášeními (tj. Pokud se mezní hodnoty mezi členskými státy EU liší a je třeba vykazovat příjmy a statistické hodnoty).

amavat® další služby:

Být kompatibilní je nejvyšší prioritou, proto amavat® nabízí další pomoc, aby vás udržel na správné cestě.

Pomůžeme vám vytvořit vrácení nebo oznámení Intrastat po samostatné objednávce za 250,00 EUR za výpis.

Poté je důležité sledovat prodej s ohledem na současnou prahovou hodnotu pro hlášení Intrastat. Po samostatném přiřazení dodávek do zemí EU, pro které amavat® nemá žádnou mandátní dohodu, můžeme tuto částku nastavit na 15,00 EUR měsíčně.