slider

Distribuce prostřednictvím Amazonu (Fulfilment by Amazon) – registrace k DPH a daňová přiznání

Internetové obchodování se po celém světě rychle šíří. Společnosti všech velikostí využívají možností internetu, aby mohly proniknout na nové trhy a rozšířit svá prodejní území i mimo zemi, ve které sídlí. To je pro firmy skvělá zpráva, ale je nesmírně důležité zajistit, aby v rámci procesu prodeje byly plněny i povinnosti úhrady DPH. Pro mezinárodní obchod je správné hrazení DPH zcela klíčové. V případě, že používáte k distribuci zboží Amazon (FBA), může vzniknout povinnost registrovat se k DPH v jiné zemi – a my jsme schopni Vás tímto procesem provést.

Proč amavat®?

Co to zahrnuje?

Naše služby související s plněním povinností ohledně DPH jsou k dispozici v 11 zemích. Působíme na 11 místech, a je nám tak potěšením v každé zemi nabídnout jedno kontaktní místo pro prodejce na Amazonu s několika registracemi k DPH.

Pracujeme s velkým množstvím prodejců na Amazonu v našem programu FBA – našim cílem pro všechny z nich je omezit obchodní dopad předpisů o prodeji na dálku na jejich obchodní aktivity a zároveň zajistit, že jsou dodrženy všechny předpisy.

amavat® s radostí nabízí speciální sazby pro prodejce na Amazonu s mezinárodními povinnostmi hradit DPH. Uvádíme zde sazby pro klíčové země FBA; sazby pro ostatní země jsou k dispozici na vyžádání.

Více informací o našich cenách naleznete zde.

Nechte Amazon vybrat, zabalit a zaslat Vaše objednávky

Vy to prodáte, Amazon to zašle. Amazon vytvořil jednu z nejvyvinutějších distribučních sítí na světě a Vaše společnost může z jejich know-how těžit. S distribucí prostřednictvím Amazonu (Fulfilment by Amazon – FBA) uskladníte své zboží v distribučních centrech Amazonu a Amazon daný produkt vybere, zabalí, zašle a poskytne zákaznické služby. A nejlepší na tom je, že se systémem FBA Vám obchody jen pokvetou a budete moci oslovit víc zákazníků.

Přečtěte si prosím více informací o distribuci prostřednictvím Amazonu zde.

Nechte amavat®, aby se postaral o Vaše povinnosti úhrady DPH

Amazon (FBA) nenese odpovědnost za daňové záležitosti obchodníků. DPH, clo a daň z příjmů ze zisku jsou výhradní odpovědností internetových prodejců. Prodejci FBA proto potřebují rozumět tomu, jak DPH u přeshraničních transakcí funguje.

Místo dodání zboží (povinnosti platit DPH) v situaci, kdy je zboží dodáno přes hranice obchodní společností koncovému zákazníkovi, je v zemi, kde cesta zboží začíná. FBA odesílá zákaznické objednávky ze svého místního skladu v zemi zákazníka či koncového uživatele. Např. odeslání zboží německým zákazníkům bude provedeno z FBA skladu v Německu a ne např. ze skladu ve Velké Británii, kde má obchodník nejvíc zboží na skladě. To bude vyžadovat, aby měl obchodník registraci k DPH v Německu, neboť se jedná o „domácí“ prodej a ne prodej „na dálku“.

S DPH jsou spojeny i další záležitosti týkající se přesunu zboží z jedné země EU do druhé. V tomto případě je zboží hromadně přepravováno ze skladu obchodníka ve Velké Británii do FBA skladu v Německu. Otázky DPH budou záviset na tom, zdali se jedná o přesun „konsignačního zboží“ nebo tzv. „call-off“ zboží, záleží tedy na tom, kdo je v okamžiku přesunu vlastníkem daného zboží. V některých situacích se bude jednat o „prodej“, v jiných to není prodej, ale pouze „přesun“.

Situace může být ještě složitější, pokud je obchodník se sídlem ve Velké Británii pouze „zprostředkovatelem“ jednajícím třeba jménem zmocnitele se sídlem mimo EU, např. amerického či čínského prodejce. V takovéto situaci zprostředkování pak platí speciální pravidla pro DPH.

Velká Británie, podobně jako USA, je navíc zemí, kde se uplatňuje „zvykové právo“, zatímco v jiných zemích EU platí „právo občanské“. Koncept „zprostředkování“ tak může být jiný než ve Velké Británii, což může vést ke smluvním komplikacím s daňovými dopady.

Vzhledem ke složitosti situace a interakci daňových a jiných právních aspektů by si obchodníci měli nechat poradit a plánovat s velkým předstihem. Naše služby Vám zaručí, že Vy, jako prodejce Amazonu v rámci programu FBA, plníte všechny povinnosti související s DPH v Evropě a že se můžete soustředit na to, co děláte rádi… Na prodej!

Čím se lišíme?

Neobsluhujeme své zákazníky z centra sdílených služeb, kde se konzultanti často střídají.

amavat® má kanceláře po celé Evropě. Jsme hrdí na to, že jsme se svými zákazníky při sdílení našich znalostí a zkušeností v osobním kontaktu. V případě potřeby si lze domluvit i osobní schůzku.

Zákazník nevolá na anonymní telefonní linku.

Vždy se vám bude telefonicky nebo emailem věnovat někdo z našeho týmu vstřícných a informovaných account manažerů.

Náš přístup je orientovaný zejména na praxi. Nejsme jen zprostředkovatel.

Společnosti, s nimiž amavat® spolupracuje, vystupují jako váš daňový poradce a budou za vás jednat s příslušnými daňovými orgány.

Můžete si vybrat ze široké nabídky jazyků pro komunikaci.

Vzhledem k tomu, že máme zastoupení v 11 zemích Evropy, nabízíme vám možnost hovořit s account manažerem ve vašem mateřském jazyce.

Nejsme jen neosobní továrna na účetnictví, která zvládá jen běžné procesy.

amavat® nabízí řešení na míru, která zohlední vaše specifické potřeby. Například když nám chcete dodávat svá transakční data za každý měsíc v konkrétním formátu, amavat pro vás vyvine efektivní a funkční integrované řešení.

Jsme vždy blízko.

Služba registrace k DPH a služby spojené s daňovými povinnostmi se realizují v zemi, kde se nachází kompetentní daňový orgán. amavat vám poskytne odbornou osobní podporu při daňové kontrole a nabízí kompletní škálu služeb daňového poradenství v každé zemi, kde amavat® působí.

Registrace k DPH/zrušení registrace

Tato služba zahrnuje všechny formality, které jsou potřeba pro vydání místního daňového identifikačního čísla.

Přečtěte si prosím více

Úhrada DPH

V souladu s konkrétními předpisy (měsíčně, čtvrtletně, ročně) platnými pro příslušnou zemi.

Přečtěte si prosím více

Monitorovací & reportingové služby pro Intrastat

Nastavení specifických formátů a postupů za účelem optimalizace toku informací a hlášení.

Přečtěte si prosím více

Souhrnná hlášení (ESL)

Dalším požadavkem pro společnosti prodávající zboží přes hranice Evropské unie jsou souhrnná hlášení (ESL). Tato hlášení obsahují informace o dodávkách zboží a služeb jiným společnostem registrovaným k DPH v jiné zemi EU. amavat® pomáhá společnostem s vypracováním jejich souhrnných hlášení pro příslušné finanční úřady.

Přečtěte si prosím více

Poradenství v oblasti DPH

Díky našim dlouholetým zkušenostem a našemu specializovanému týmu pro oblast DPH a clo jsme schopni Vám pomoci s jakýmikoli problémy, které by se mohly v daných zemích vyskytnout (např. poradenství týkající se transakčních toků, fakturačních náležitostí, auditní podpory apod.)

Přečtěte si prosím více

Zastupování v otázkách DPH

Několik zemí v Evropě vyžaduje ustanovení místního zástupce, aby jednal za neevropské společnosti, jež mají povinnost registrovat se k DPH. Daňový zástupce ponese solidární odpovědnost za povinnosti související s DPH svého zahraničního klienta. amavat® může jednat jako Váš daňový zástupce po celé Evropě i ve zbytku světa prostřednictvím jednoho kontaktního místa (one-stop-shop).

Přečtěte si prosím více

Pokud jste online prodejcem v češtině, kontaktujte prosím:

Jiří Jindrák
Daňový poradce

Země: Česká Republika
Umístění sídla: Praha
Odeslání e-mailu

Naši mezinárodní zákaznická kancelář najdete

Service
01

amavat® je celoevropskou sítí nezávislých účetních firem a poradců.

amavat® je celoevropskou sítí nezávislých účetních firem a poradců.

amavat® je posilován členskými společnostmi HLB International, přední, dynamické, globální sítě sdružující zavedené místní členské společnosti, které v dané zemi většinou patří mezi 12 nejlepších společností.

Přečtěte si prosím více
Service
02

Vysoce kvalifikované týmy s výbornou znalostí cizích jazyků ve všech zemích.

Vysoce kvalifikované týmy s výbornou znalostí cizích jazyků ve všech zemích.

Pokud se kterýkoli z nich je stále snížil, poslední je nejvíce obtížné obnovit. Naším cílem je plně v souladu s literou a duchem zákonů, pravidel a etických principů, které nás řídí. Naše pokračující úspěch závisí na neochvějné dodržování této normy.

Přečtěte si prosím více
Service
03

Naše pobočky Vám pomohou věnovat se Vašim obchodním aktivitám – snadněji a s větší důvěrou.

Naše pobočky Vám pomohou věnovat se Vašim obchodním aktivitám – snadněji a s větší důvěrou.

Naše dvojjazyčné poradci jsou velmi zkušení – buď na partnera či manažerské úrovni. Budou vysvětlovat složité technické záležitosti jasně ve vašem jazyce, takže bez ohledu na to, jak složité obchodní záležitost, každý chápe naši radu a není tam žádný prostor pro pochybnosti.

Přečtěte si prosím více