Výběr místa:

Podání přiznání k DPH

Podání daňového přiznání k DPH

Pokud jste firma registrovaná k DPH, musíte podávat pravidelná přiznání k DPH. Taková zákonná prohlášení jsou všechna zdanitelná plnění, která se uskutečnila v tomto období a musí být nahlášena a musí být vypočtena veškerá povinnost k DPH nebo vrácení daně. Každý členský stát EU má odlišné lhůty, které obvykle odpovídají datu, kdy musí být uhrazeny veškeré daňové závazky. Pokud nepodáte včasné daňové přiznání k DPH nebo pozdní vypořádání daňové povinnosti, bude to mít za následek uložení pokut.

V závislosti na zemi se bude formát a kritéria podávání zpráv lišit, spolu s obdobími a lhůtami pro podání žádosti. Téměř všechna daňová přiznání k DPH se podávají měsíčně nebo čtvrtletně.

Pokud existují období, ve kterých nedošlo k žádné zdanitelné činnosti, jste povinni podat daňové přiznání k DPH (přestože jsou vykázány nulové transakce). Tomu se říká také „nulový“ návrat a stále se na něj vztahují standardní lhůty pro podání přihlášek.

Jako firma registrovaná k DPH můžete jmenovat amavat® pro přípravu a podání přiznání k DPH vaším jménem. V některých zemích to může být předpoklad, ale i v případech, kdy by vaše firma mohla podat daňové přiznání k DPH, důrazně doporučujeme, aby byl amavat® v každé zemi jmenován kvůli místním znalostem, osobním a zkušeným službám, možným jazykovým problémům, dodržování předpisů a složitost podávání zpráv.