Výběr místa:

Evidence a dodržování DPH

Nechte amavat®, aby vás udržoval v souladu a umožnil vám objevovat nové obchodní příležitosti

Jakmile se zaregistrujete pro DPH ve vybrané zemi, budete muset podat pravidelná zákonná prohlášení. Zejména bude třeba podat daňové přiznání k DPH (obvykle každý měsíc nebo čtvrtletí), které shrnuje všechny zdanitelné transakce, které vaše firma v daném období provedla.

Každé daňové přiznání k DPH se může lišit a bude mít odlišné požadavky na informace a formáty hlášení. V každém případě musite deklarovat DPH, kterou jste si účtovali z prodeje (DPH na výstupu).

Závisí to na druhu transakce a hodnotách, ale vaše firma možná bude muset zaplatit přebytek DPH místním daňovým úřadům.

Kromě pravidelných přiznání k DPH mohou existovat další zákonné oznamovací povinnosti. V rámci Evropské unie budete muset pokaždé, když se účastníte pohybu zboží napříč členskými státy EU, hlásit takové pohyby daňovým a celním orgánům EU, včetně výpisů z prodeje ES (ESL) (pro prodej B2B) a Intrastatu. Zprávy (s výhradou prahových hodnot).