Výběr místa:

Slovinsko DPH – Sazby a registrace

Pokud vaše společnost nemá sídlo ve Slovinsku a poskytuje „zdanitelné dodávky“ zboží nebo služeb ve Slovinsku, možná bude muset získat registraci nerezidenta k DPH. To se řídí směrnicí EU o DPH, zahraniční obchodníci jsou ze zákona povinni se v určitých situacích registrovat k DPH, aby mohli nahlásit zdanitelná plnění a přiznat DPH, která je třeba účtovat.

Je naprosto nezbytné, aby všechny podniky, které podnikají ve Slovinsku jakékoli obchodní akce, vyhodnotily své povinnosti v oblasti dodržování předpisů a registrovaly se před zahájením jakýchkoli zdanitelných transakcí.

Co byste měli vědět

Ve Slovinsku existuje řada okolností, které mohou vést k odpovědnosti za registraci k DPH. Níže uvádíme několik nejčastějších případů:

  • Zboží dovážené do Slovinska ze zemí mimo EU;
  • Zboží nakupované nebo prodávané ve Slovinsku;
  • Prodej zboží ze Slovinska, které je dodáváno zákazníkům se Slovinskem (to platí pro obchodní nebo soukromé zákazníky);
  • Získávání zboží ve Slovinsku z jiné země v EU (akvizice v rámci Společenství);
  • Soupis zásob ve Slovinsku za účelem prodeje, oběhu nebo dodání;
  • eCommerce prodej zboží zákazníkům, s výhradou prahových hodnot pro registraci DPH na dálku;
  • Pořádání akcí ve Slovinsku, pokud účastníci nebo delegáti platí vstupné.

Pokud v současné době nebo plánujete provést některou z výše uvedených (nebo podobných) transakcí ve Slovinsku, měli byste se okamžitě obrátit na amavat®, abyste nám mohli pomoci být v souladu s DPH.

Sazby DPH, formáty a prahové hodnoty

Sazby DPH DIČ Formát Mezní hodnota pro prodej na dálku Mezní hodnota pro Intrastat
22% (standardní)
5/9.5% (sníženo)
SI12345678 35000 EUR 140000 EUR (Přílety)
220000 EUR (Expedice)

*amavat® nepřijímá žádnou odpovědnost za to, že výše uvedená čísla jsou vždy stoprocentně přesná. Budou pravidelně aktualizovány - poslední aktualizace 08.01.2022.

Další informace o DPH pro Slovinsko

Období „přiznání k DPH“
Měsíčně pro neusazené podniky; měsíčně nebo čtvrtletně pro zavedené podniky.

„Roční výnosy“
Ne

Frekvence „prodejních seznamů ES“
Měsíční

„Seznamy nákupů EC“
Ne

Další požadavky na podávání zpráv
Ne

„Rozšířená zpětná platba“
Některé služby a zboží poskytované neusazeným podnikem zákazníkovi ve Slovinsku registrovanému k DPH podléhají přenesení daňové povinnosti a zákazník by měl účtovat DPH. Zrušení daně se vztahuje rovněž na některé vnitrostátní transakce mezi osobami povinnými k dani. Vztahuje se také na dodávky spojené s nemovitým majetkem a kovovým odpadem. Chcete-li získat další informace o tom, jak se ve Slovinsku vztahuje prodloužený poplatek, obraťte se na společnost amavat®.

„Fiskální zastoupení“
Podnik usazený v zemi mimo EU si musí ponechat daňového zástupce, aby se mohl registrovat k DPH ve Slovinsku.