Ochrana soukromí

Máme v úmyslu chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; tento dokument stanoví, jak budeme s Vašimi osobními údaji zacházet.


(1) Jaké informace shromažďujeme?

Je možné, že budeme shromažďovat, uchovávat a využívat následující druhy osobních údajů:

(a) informace o Vašem počítači a o Vašich návštěvách na této stránce a jejím používání (včetně Vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verzi prohlížeče, informací o operačním systému, zdroji odkazu, délce návštěvy, shlédnutých stránkách a navigaci na stránce);

(b) informace týkající se jakékoli transakce uskutečněné mezi Vámi a námi na této stránce (nebo v souvislosti s ní), včetně informací o jakýchkoli službách, které jste si od nás koupili;

(c) informace, které nám poskytnete za účelem registrace u nás;

(d) informace, které nám poskytnete za účelem přihlášení k našim internetovým službám, e-mailovým upozorněním a/nebo našemu zpravodaji;

(e) jakékoli další informace, které se rozhodnete nám zaslat.

Neuchováváme údaje o kreditních kartách, ani nesdílíme údaje o zákaznících s žádnými třetími stranami.


(2) Cookies

Cookie se skládá z informací zaslaných internetovým serverem internetovému prohlížeči a uložených prohlížečem. Informace jsou pak zaslány zpět serveru pokaždé, kdy prohlížeč požádá o stránku ze serveru. To umožňuje internetovému serveru určit a sledovat internetový prohlížeč.

Na našich internetových stránkách používáme jak dočasné cookies, tak cookies trvalé. Dočasné cookies používáme k tomu, abychom Vás mohli sledovat při procházení našich stránek a trvalé cookies používáme, aby Vás naše stránka dokázala rozpoznat, když ji navštívíte.

Dočasné cookies budou z Vašeho počítače smazány, když zavřete prohlížeč. Trvalé cookies zůstanou uložené ve Vašem počítači do jejich vymazání, nebo dokud nenastane datum jejich expirace.

K analýze používání těchto stránek používáme Google Analytics. Google Analytics generuje statistické a jiné údaje o používání internetových stránek prostřednictvím cookies uložených v počítačích uživatelů. Získané informace týkající se našich stránek používáme k sestavování zpráv o využití našich stránek. Google tyto informace uchovává. Pravidla ochrany soukromí společnosti Google jsou k dispozici na http://www.google.com/privacypolicy.html.

Naši inzerenti a poskytovatelé platebních služeb Vám také mohou zaslat cookies.

Na našich stránkách dále můžeme zveřejňovat reklamy Google Adsense, které odrážejí Vaše zájmy. Aby Google Vaše zájmy zjistil, bude sledovat Vaše chování na internetu za použití cookies. Můžete se podívat, vymazat nebo přidat kategorie Vašich zájmů spojených s Vaším prohlížečem prostřednictvím Ads Preference Manager od Googlu, který je k dispozici na http://www.google.com/ads/preferences/.
Z partnerské sítě Adsense se můžete odhlásit na http://www.google.com/privacy_ads.html. Tento mechanismus odhlášení nicméně používá cookie a pokud vymažete cookies ze svého prohlížeče, Vaše odhlášení se neuchová. Pokud chcete zajistit, že odhlášení bude u určitého prohlížeče trvalé, měli byste použít plug-in Googlu na http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Většina prohlížečů Vám umožní odmítnout všechny cookies, zatímco některé prohlížeče Vám umožní odmítnout jenom cookies třetích stran. Např. na Internet Exploreru můžete odmítnout všechny cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Soukromí“ a vybráním možnosti „Zablokovat všechny cookies“. Zablokování všech cookies bude ale mít negativní dopad na použitelnost mnoha stránek včetně těchto.


(3) Použití Vašich osobních údajů

Osobní údaje nám poskytnuté prostřednictvím těchto internetových stránek budou použity k účelům specifikovaným v tomto dokumentu či příslušných částech těchto stránek.

Vaše osobní údaje můžeme použít za účelem:

(a) spravování těchto stránek

(b) zlepšení Vašeho prohlížení stránek prostřednictvím personalizace stránek

(c) umožnění použití služeb nabízených na těchto stránkách

(d) dodání služeb Vámi zakoupených prostřednictvím těchto stránek

(e) zasílání výpisů a faktur a vybírání plateb od Vás

(f) zasílání obecných (nemarketingových) sdělení

(g) zasílání e-mailových upozornění, o které jste přímo požádali

(h) zasílání našeho zpravodaje a dalších marketingových sdělení souvisejících s našimi obchodními aktivitami nebo aktivitami pečlivě vybraných třetích stran, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat, poštou, nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem či podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud si už nepřejete marketingová sdělení dostávat)

(i) poskytování statistických údajů o našich uživatelích třetím stranám – ale tyto informace nebudou použity k identifikaci jednotlivých uživatelů

(j) vyřízení dotazů či stížností z Vaší strany nebo na Vás v souvislosti s těmito stránkami.

V případě, že na našich stránkách poskytnete osobní údaje ke zveřejnění, zveřejníme je nebo jinak využijeme tyto informace v souladu s oprávněním, které nám udělíte.

Bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.


(4) Předávání informací

Můžeme předávat informace o Vás kterémukoli z našich zaměstnanců, vedoucích pracovníků, zástupců, dodavatelů či subdodavatelů do míry, která je přiměřená pro účely uvedené v tomto dokumentu.

Dále můžeme předat Vaše osobní údaje:

(a) v rozsahu, jaký vyžaduje zákon

(b) v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo možným soudním řízením

(c) za účelem ustanovení, výkonu či ochrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací za účelem předcházení podvodům a omezení úvěrového rizika)

(d) kupci (nebo potenciálnímu kupci) části podniku nebo majetku, který budeme prodávat (nebo zamýšlíme prodat)

(e) jakékoli osobě, u které rozumně věříme, že je použije u soudu nebo jiného příslušného úřadu, kdy podle našeho názoru by daný soud nebo úřad s velkou pravděpodobností nařídil zveřejnění těchto osobních údajů

Vyjma případů popsaných v tomto dokumentu Vaše údaje třetím osobám neposkytneme.


(5) Antispamová pravidla

V kontextu zasílání elektronických zpráv spam znamená nevyžádané, hromadné zprávy, obvykle zasílané za obchodním účelem. My máme spamová pravidla s nulovou tolerancí.

Naše rozesílací systémy automaticky skenují všechny příchozí maily i jiné zprávy a odfiltrovávají zprávy, které vypadají jako spam.

Žádný systém filtrování zpráv není stoprocentní a čas od času i Vaše standardní maily budou našimi systémy vyfiltrovány.

Pokud se domníváte, že se to stalo nějaké zprávě, kterou jste poslali, informujte o tom prosím příjemce zprávy jiným způsobem.

Můžete snížit riziko zachycení zprávy spamovými filtry tím, že pošlete zprávu s prostým textem (tj. ne v HTML formátu), odstraníte všechny přílohy a zajistíte, že jsou Vaše zprávy před odesláním zkontrolovány na malwary.

V nepravděpodobném případě, že obdržíte jakoukoli zprávu od nás, nebo zprávu poslanou prostřednictvím našich systémů, jež by mohla být považována za spam, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených údajů a tato záležitost bude prošetřena.

Tato anti-spamová pravidla můžeme kdykoli upravit zveřejněním nové verze na těchto stránkách.


(6) Mezinárodní přenosy údajů

Všechny naše servery a aplikační data jsou umístěny v datových centrech ve Velké Británii.

Informace, které shromažďujeme, mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, ve které působíme, a zároveň předány mezi jakýmikoli zeměmi, kde působíme, abychom tyto údaje mohli využít v souladu s těmito pravidly ochrany.

Údaje, které poskytnete, mohou být předány do zemí (včetně Spojených států), které nemají stejnou legislativu na ochranu údajů jako země v Evropském hospodářském prostoru.

Navíc osobní údaje, které poskytnete ke zveřejnění na těchto stránkách, budou zveřejněny na internetu a mohou být prostřednictvím internetu k dispozici po celém světě. Nemůžeme zabránit nesprávnému použití či zneužití těchto údajů jinými osobami.

S takovýmto předáváním osobních údajů výslovně souhlasíte.


(7) Zabezpečení Vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, nesprávnému využití či úpravám Vašich osobních údajů.

Budeme uchovávat všechny osobní údaje, které poskytnete, na našich serverech chráněných hesly a firewally. Všechny elektronické transakce, které uskutečníte, nebo obdržíte od nás, budou šifrovány za použití technologie SSL.

Přenos dat po internetu samozřejmě není ze své podstaty bezpečný a bezpečnost údajů zaslaných po internetu nemůžeme zaručit.

Vy nesete odpovědnost za důvěrnost Vašeho hesla a uživatelských údajů. My Vás o heslo nikdy nepožádáme.


(8) Úpravy pravidel ochrany soukromí

Tato pravidla ochrany soukromí můžeme čas od času upravit umístěním nové verze na naši webovou stránku. Měli byste proto občas tuto stránku zkontrolovat, abyste zajistili, že jste s možnými změnami spokojeni.

Je možné, že Vás také o změnách našich pravidel ochrany soukromí budeme informovat e-mailem.


(9) Vaše práva

Můžete nás vyzvat, abychom Vám poskytli osobní údaje, které o Vás uchováváme. Poskytnutí těchto informací bude podmíněno:

(a) zaplacením poplatku (v současné době ve výši 10 EUR)

(b) prokázáním Vaší totožnosti (k tomuto účelu obvykle postačuje kopie Vašeho pasu ověřená notářem či bankou plus originál účtu za veřejné služby (plyn, elektřina apod.) s uvedením Vaší současné adresy).

Můžeme odmítnout vydání těchto osobních údajů v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nás kdykoli e-mailem vyzvat, abychom nezpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Obvykle budete vyzváni, abyste výslovně předem souhlasili s tím, že budeme Vaše osobní údaje k marketingovým účelům používat, nebo Vám poskytneme možnost odhlášení od používání Vašich osobních údajů k marketingovým účelům.


(10) Internetové stránky třetích stran

Tato stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky. Neneseme odpovědnost za pravidla ochrany soukromí či praktiky na internetových stránkách třetích stran.


(11) Aktualizace údajů

Informujte nás prosím, pokud je potřeba osobní údaje, které o Vás uchováváme, upravit či aktualizovat.


(12) Správce údajů

Naše registrační číslo certifikátu ISO 27001 je 0198 153 00030.


(13) Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto pravidel či našeho nakládání s Vašimi osobními údaji, napište nám prosím prostřednictvím kontaktního formuláře