Integrace

Spojujeme naše integrační partnery s vašimi potřebami

Podniky v odvětví eCommerce čelí měsíční výzvě přípravy velkého množství transakčních údajů (prodej, vrácení a převody ve skladu) takovým způsobem, že tato databáze může být použita jako základ pro daň z obratu, která má být zaplacena na příslušnou daň. úřady.

Protože tato data jsou již k dispozici v odpovídajících předběžných systémech (např. JTL, Pentymarkets, Afterbuy, různé systémy ERP atd.) Od online prodejců, kteří prodávají své produkty na různých platformách, je rozumné je automaticky použít pro výpočet DPH bez dalšího ručního zásahu.

amavat® se neustále zabývá vývojem integračních řešení s vybranými partnery, které společnostem v sektoru eCommerce umožňují používat tyto softwarové systémy k automatickému zpracování dat ve formátu amavat® a elektronicky nám je zasílat, aby byly splněny vaše povinnosti týkající se Evropské předpisy o DPH. Našim klientům pomáháme při optimálním využití jejich investic do tohoto IT systému a zároveň velmi efektivně dodržujeme složité evropské předpisy o DPH poskytováním úplného důkazu o všech vytvořených dokumentech.

Níže uvedené společnosti s námi spolupracovaly na vývoji řešení, která jsme testovali a která používají mnozí z našich klientů. Byly proto přijaty do kruhu našich certifikovaných integračních partnerů amavat®.

Používáte-li jako online prodejce softwarová řešení jedné z těchto partnerských společností, můžeme vám zaručit, že přenos dat do našich IT systémů bude probíhat hladce a že všechna data mohou být do nás přenesena automaticky ve vhodném formátu amavat®. Ruční vkládání údajů o měsíčních transakcích proto není nutné. To šetří čas a peníze.

Pokud jste softwarová společnost nabízející řešení pro online prodejce a chtěli byste svým zákazníkům poskytnout automatické nahrávání transakčních dat, neváhejte nás kontaktovat.

Integrace pro německé obchodníky

Dekodi Deutscher Konverterdienst GmbH
Webová stránka: https://www.dekodi.de/

Od začátku roku 2019 je dekodi certifikovaným integračním partnerem amavat®: Díky spolupráci s dekodi je nyní možné vykazovat údaje o DPH ve všech 28 členských státech EU zcela automaticky ze softwaru eCommerce Nexus.

Jera GmbH
Webová stránka: https://jera-software.de/

Společnost Jera GmbH se sídlem ve Vörstetten poblíž Freiburg im Breisgau byla založena v roce 2013. Jera se zaměřuje na individuální programování softwaru v oblasti vývoje rozhraní pro finanční účetnictví pro online obchodování.

Jera je také licencovaným distributorem softwaru ERP mesonic WinLine. Zde se může Jera opřít o 15 let zkušeností s přizpůsobováním a dalším rozvojem, jakož i s řízením a podporou projektů.

Jako služba je nabízena instalace, konfigurace a produktové školení interně vyvinutého softwaru ERP i podporovaného softwaru ERP.

AccountOne UG
Webová stránka: https://www.accountone.de/

AccountOne nabízí rozhraní, které připravuje data z Amazonu, Ebay a online obchodu pro daňového poradce pro online prodejce. Vlastní vyhodnocovací matice přiřadí prodej správným daňovým sazbám a daňovým zemím nezávisle na systému ERP. Z výsledných údajů pak mohou být faktury automaticky zaslány kupujícímu a dány k dispozici účetním nebo daňovým poradcům. Kromě toho jsou prahy doručení aktivně sledovány a aktivně informovány o jakémkoli překročení. Pokud je poté prahová hodnota překročena, AccountOne automaticky převede vyhodnocení prodeje. Tím je zajištěno, že faktury jsou vždy vystaveny správně a že údaje jsou pro daňového poradce perfektní.

Integrace pro polské obchodníky

Serini Cloud SYSTEM
Webová stránka: http://serini-cloud.pl/

Serini Cloud je ERP modulární systém navržený pro efektivní integraci více platforem a aplikací. Je určen pro zákazníky prodávající domácí i zahraniční prostřednictvím Allegro, eBay, Amazon, Amazon FBA, e-Commerce obchodů a účetních a účetních systémů. Jejich systém kombinuje všechny tyto platformy, aby maximalizoval efektivitu celé společnosti.

Orbis Software Polska Sp. z o.o.
Webová stránka: http://orbis-software.pl/

Společnost Orbis Software již více než 16 let zbavuje své zákazníky rutinních a opakujících se úkolů, aby se mohli soustředit na to, co se jim nejvíce líbí - rozvíjet své podnikání inovativně a zvyšovat zisky.

Doposud získalo TaskCentre čas a zvýšilo efektivitu práce ve více než 5 000 společnostech po celém světě, včetně společností Microsoft, Rolls-Royce, BP, HSBC, Disney a NASDAQ.

V Polsku v tomto okamžiku jejich řešení úspěšně provádějí opakovatelné činnosti a odstraňují lidské chyby v téměř 100 společnostech 24/7 dní v týdnu.