Výběr místa:

Vrácení DPH

Naše služba „vracení DPH“ byla zjednodušena

amavat® byl vytvořen na základě přesvědčení, že služby pro zajištění souladu s DPH jsou vedeny v oblasti poradenství a že služby v oblasti dodržování předpisů by měly být dodávány se zaměřením na širší postavení v oblasti DPH.

S naším slibným a rozvíjejícím se spojením mezi compliance a poradenskými službami dokážeme amavat® ocenit klíčový cíl - pomoci našim klientům realizovat přeshraniční efektivitu DPH při současném splnění jejich povinností vykazovat nákladově.

amavat® zpřístupňuje kompletní a integrovanou službu hlášení DPH, která byla navržena tak, aby fungovala jako „one-stop-shop“ pro podniky náročné na outsourcing svých mezinárodních povinností v oblasti DPH. Poskytujeme nákladově efektivní řešení souladu s DPH - ale řešení, které je integrováno a řízeno našimi odbornými a zkušenými týmy pro správu účtů.

Jak funguje naše dodržování předpisů o DPH

PARTNER INTEGRACE

PARTNER INTEGRACE

Pokud používáte některého z našich „integračních partnerů“, nemusíte svá data nahrávat. Budeme dostávat automaticky.
NAKLÁDÁNÍ VAŠÍCH ÚDAJŮ

NAKLÁDÁNÍ VAŠÍCH ÚDAJŮ

(Další informace naleznete později v této nabídce)
HLÁŠENÍ ÚDAJŮ

HLÁŠENÍ ÚDAJŮ

Automaticky zkontrolujeme vámi zadaná data a to, zda odpovídají definovanému formátu.
ZPRACOVÁNÍ DAT

ZPRACOVÁNÍ DAT

amavat® pak ověří a zpracuje tuto transakční data. Všechna data jsou uložena v certifikovaném IT centru.
PŘIPRAVTE A PŘEDLOŽTE VAŠE PROHLÁŠENÍ O DPH

PŘIPRAVTE A PŘEDLOŽTE VAŠE PROHLÁŠENÍ O DPH

amavat® připravuje vaše přiznání k DPH a další požadované dokumenty a za vás je předkládá příslušným evropským daňovým úřadům.
ÚDAJE O PLATBĚ

ÚDAJE O PLATBĚ

Poté amavat® zašle kopii svého daňového přiznání k DPH a informace o výši DPH, která má být zaplacena, příslušnému evropskému daňovému úřadu.
ARCHIVOVÁNÍ

ARCHIVOVÁNÍ

Budeme archivovat kopii vašich daňových přiznání k DPH a pošleme vám odkaz na náš „klientský portál“, který si budete moci prohlédnout.