Výběr místa:

Monitorování prahových hodnot Intrastatu

Jak vám může amavat® pomoci udržet si přehled o Intrastatu?

V návaznosti na naši stránku Intrastat podání a soulad závisí na tom, jak dokončíte svůj návrat Intrastate, to, zda vaše odeslání (prodej nebo vývoz) nebo váš příjezd (nákup nebo dovoz) do jiného členského státu Evropské unie (EU) jsou nad nebo pod prahem za kalendářní měsíc.

Co by mělo být ve vašich prohlášeních pro Intrastat?

Přihlášky do Intrastatu vyžadují podrobné informace o všech odesláních zboží do jiných zemí EU plus příchodech. Podrobnosti požadované pro každou transakci zahrnují:

  • Popis zboží;
  • Kód zboží zboží;
  • Množství a hodnota zboží;
  • Dodací podmínky;
  • Země odeslání a příjezdu (pomocí kódů zemí);
  • Případné náklady na dopravu.

Kdy byste měli odeslat hlášení Intrastat?

Pro každou zemi EU jsou stanoveny prahové hodnoty ročního vykazování, informace najdete na naší stránce Sazby DPH v EU, na stránce Formát a prahové hodnoty. Mezi odesláním a příjezdem v jedné zemi mohou být rozdíly. Tyto prahové hodnoty jsou mnohem vyšší než prahové hodnoty pro registraci DPH.

Hlášení údajů o Intrastatu je v členských státech EU prakticky vždy měsíčně. S podáními běžně prováděnými současně s přiznáním k DPH a jsou zasílány příslušnému statistickému úřadu příslušné země.

Pokud dojde ke zrušení, změně, rozdělení, sloučené zpravodajské jednotce Intrastat

Pokud je zpravodajská jednotka zrušena, převzata, sloučena, rozdělena nebo změněna, musíte tuto informaci neprodleně písemně sdělit celnímu úřadu, kterému předává výpisy Intrastat nebo kterému se zaregistroval pro elektronický přenos těchto prohlášení. Měli byste vyplnit do stejného data uzávěrky, které se týká splnění prohlášení Intrastat celnímu úřadu a který obsahuje informace o tomto odeslání nebo přijetí zboží v posledním měsíci obchodní činnosti nebo negativní zprávu. Toto je měsíc, ve kterém byla poslední zásilka zboží odeslána z dané země EU nebo přijata z jiného členského státu EU, není stanoven formát, jak tento údaj ohlásit. Zpravodajská jednotka musí z právního hlediska vyhovět Intrastatu, jeho zrušení je spojeno s ukončením používání čísla DPH (zrušení DPH).

Zpravodajská jednotka, které bylo na základě její přeměny (sloučení, rozdělení atd.) Přiděleno nové číslo DPH, se nyní považuje za nový subjekt a neměla by se vykazovat do Intrastatu, dokud nebude dosaženo prahové hodnoty pro vykazování, jejíž částka začne. počítat s datem identifikace daňové oblasti (TAID).

Pokud sloučíte dvě nebo více zpravodajských jednotek, je zpravodajská odpovědnost za data Intrastat spravována pomocí čísla DPH, které nový sloučený subjekt použije.

Zpravodajská jednotka s novým číslem DPH zahájí vykazování až poté, co bude dosaženo prahové hodnoty pro hlášení.

V případě převzetí čísla DPH zřídí některé slučované subjekty nový sloučený subjekt, který spočítá prahovou hodnotu vykazující jednotky, která dříve dané číslo DPH dříve používala, nebo bude pokračovat ve vykazování, pokud již dříve byla vázána povinnost zadat údaje do Intrastatu. na toto číslo DPH.

Závěrem lze říci, že události mají být hlášeny celnímu úřadu

Je povinné, aby zpravodajská jednotka písemně neprodleně písemně informovala místní celní úřad o:

  • Změna právnické osoby;
  • Změna názvu;
  • Změna adresy;
  • Pokud je DPH odhlášena.

Co pro vás může amavat® udělat?

Jak můžete vidět níže z obrazovky, amavat® vytváří zprávy, které vás informují každý měsíc a ročně. Sledujeme a sledujeme asimilaci a specifické prahy.

Pochopení Instrastatu je rozhodující pro úspěch vašeho podniku. amavat® a naši odborníci vám mohou pomoci.

Naším cílem je stát se partnerem volby pro všechny online podniky, které jim poskytují celou škálu služeb a poradenství v oblasti DPH.

Výhody externího zpracování

Existuje mnoho důvodů, proč je výhodné zapojit do zpracování Intrastatu amavat®:

Ušetřete čas a peníze na školení a udržování souladu s předpisy, abyste mohli náležitě zpracovávat a podávat zprávy Intrastatu. Zaměstnanci amavat® jsou velmi kvalifikovaní a dobře informovaní o všech regulačních změnách, které by mohly ovlivnit vaše online podnikání. Náš neustálý profesní rozvoj a zkušenosti nám umožňují být Vaším pracovním partnerem.

Nebudete muset utrácet peníze za drahé licence nebo softwarové vybavení, abyste mohli sami zpracovávat a odesílat zprávy Intrastat.

Chcete-li zjistit více o tom, jak může amavat® podporovat a asistovat vašemu online obchodu, a přitom se nám daří, neváhejte nás kontaktovat.

amavat® další služby:

Být kompatibilní je nejvyšší prioritou, proto amavat® nabízí další pomoc, aby vás udržel na správné cestě.

Můžeme vám pomoci monitorovat váš prodej s ohledem na prahové hodnoty v každé zemi EU, a to po samostatné objednávce: u dodávek do zemí EU, na které se nevztahuje stávající mandátová dohoda amavat®, můžeme tuto částku nastavit na 15,00 EUR měsíčně.

Pokud jde o zrušení registrace k DPH, společnost amavat® to může zařídit na 500,00 EUR za zemi.

Vytvoření vrácení nebo oznámení Intrastat po samostatné objednávce je 125,00 EUR za výpis.