Výběr místa:

Volitelné služby jsou k dispozici na vyžádání

Kromě základních služeb můžeme na vaši žádost nabídnout další podporu. Pokud chcete služby využívat (kdykoli), kontaktujte prosím svou kontaktní osobu. Nemusíte používat naše doplňkové služby, jsou čistě volitelné. Jsme jako daňoví poradci, kteří vám mohou poradit v jakékoli otázce týkající se daní ve všech zemích, které nabízíme, a zastupovat vás jako svého daňového poradce vůči místním daňovým úřadům.

Popis služby: Poplatek: Poznámka:
Obecné daňové poradenství 170 EUR / hod Po samostatné objednávce
Zpětné vykazování / opravy předchozích období 150 EUR - za předchozí období / za zemi
1800 EUR - za celý rok / za každou zemi
Po samostatné objednávce
Odesílání změn údajů o společnosti místním daňovým úřadům 100 EUR / za podání / pro zemi Po samostatné objednávce
Proces platby daně 30 EUR / transakce Po samostatné objednávce
Žádost o číslo EORI 150 EUR / žádost Po samostatné objednávce
Požadováno pro registraci jako dovozce
Nastavení dovozního daňového účtu 300 EUR / nastavení Po samostatné objednávce
Příprava prohlášení / návratů INTRASTAT 250 EUR / prohlášení Po samostatné objednávce
Dohled nad prodejem s ohledem na příslušné prahové hodnoty prodeje na dálku 15 EUR / měsíčně Po samostatné objednávce
Pro dodávky do zemí EU, pro které amavat® nemá klientskou smlouvu
Sledování prodeje s ohledem na příslušné prahové hodnoty pro hlášení INTRASTAT 15 EUR / měsíčně Po samostatné objednávce
Pro dodávky do zemí EU, pro které amavat® nemá klientskou smlouvu
Přizpůsobení automatického měsíčního přenosu dat; Přizpůsobení našich IT systémů požadovanému formátu dat klienta 70 EUR / hod
/ IT Experte amavat®
Po samostatné objednávce
Pokud podle našich specifikací nelze vygenerovat žádný standardní datový zdroj a chcete odpovídajícím způsobem připojit svůj IT systém