CZ PAN-EU 7 (non-EU)

Speciálně přizpůsobené potřebám obchodníků Amazon FBA ze zemí mimo EU

„CZ PAN-EU 7 (mimo EU)“ - naše služba pro prodejce Amazon FBA mimo EU

Tento balíček je vyžadován pro online prodejce, kteří jsou usazeni v EU a vyžadují kompletní servis v oblasti DPH v EU. V některých zemích EU je nutné jmenovat fiskálního zástupce. Obraťte se na naše příslušné země poradce.

„CZ PAN-EU 7 (mimo EU)“
- Shoda s DPH v EU

Cena na vyžádání
 • Bude to MĚSÍČNÍ splatný
  Cena balíčku pro těchto sedm zemí
 • Těchto sedm zemí sestává z:
  DE, CZ, ES, FR, IT, PL, UK
 • To je přizpůsobeno pro online prodejce, kteří jsou registrováni mimo EU:
  např. USA, Švýcarsko, Čína

„CZ PAN-EU 7 (mimo EU)“
- Shoda s DPH v EU

Cena na vyžádání
 • Jedná se o zálohovou jednorázovou platbu vypočítanou za 12měsíční balíček se sníženou cenou - touto možností ušetříte peníze
 • Těchto sedm zemí sestává z:
  DE, CZ, ES, FR, IT, PL, UK
 • To je přizpůsobeno pro online prodejce, kteří jsou registrováni mimo EU:
  např. USA, Švýcarsko, Čína

Použití balíčku „CZ PAN-EU 7 (mimo EU)“ je možné po získání registrace ve všech zemích.

Všechny ceny jsou bez DPH.

Následující služby jsou fakturovány podle nákladů v každém plánu:

V rámci plánu „CZ PAN-EU 7 (mimo EU)“ jsou účtovány následující služby podle skutečných nákladů: Hodinová sazba: Poznámka:
Okamžitá komunikace s místními daňovými úřady prostřednictvím našich zkušených daňových poradců 150 / hod V případě potřeby v případě daňových auditů nebo nezbytné korespondence pro pozdní platby / daňové sankce atd.

Všechny ceny jsou bez DPH.

Jaké služby jsou zahrnuty?

Všechny naše balíčky služeb zahrnují všechny služby požadované pro splnění zákonných požadavků v příslušných zemích. Balíčky služeb však také obsahují mnoho zahrnutých služeb, které považujeme za samozřejmost pro profesionální služby. Naše zahrnuté služby najdete v našem přehledu služeb:

Rozsah našich služeb

FAQ

PRODEJ NA AMAZONU A NEJLEPŠÍ V EU?

Online maloobchodníci se sídlem mimo EU, kteří využívají naplnění Amazonem („FBA“), čelí různým povinnostem vůči těm, kteří mají bydliště v jednom z 28 států Evropské unie. Dobrou zprávou je, že mohou stále prodávat spotřebitelům, aniž by založili společnost v EU, ale v zemích, kde prodávají, se budou muset stále registrovat k DPH.

Přesné požadavky na maloobchodníka FBA ze zemí mimo EU závisí na tom, odkud je zboží odesláno, když zákazník provede online objednávku.

Zboží mimo EU - Pokud je zboží drženo v místě prodejce mimo EU, musí zboží nejprve projít celním úřadem EU. Prodávající to může provést, když zboží dorazí poprvé do země EU. Mohou zaplatit dovozní DPH a clo, aby zboží dovezli do EU k dalšímu dodání zákazníkovi. Pokud chce prodávající získat zpět dovozní DPH, musí se zaregistrovat v zemi, kde je zboží odbaveno. Jinak musí prodávající absorbovat dovozní DPH jako náklady a dovozní clo.

Alternativně může prodejce ze zemí mimo EU donutit svého zákazníka, aby vypořádal dovozní DPH a clo. Dodací agent obvykle účtuje zákazníkovi tuto částku před tím, než zboží předá. I když je to jednoduché, často to odradí zákazníky od opakovaného obchodu s prodejci.

Zboží v rámci EU - Pokud chce prodejce ze zemí mimo EU držet zásoby zboží v EU ve skladu Amazon, bude to vyžadovat registraci k DPH v zemi skladu. Prodejce pak může toto číslo použít k prodeji zboží spotřebitelům v EU. Jakmile prodejce překročí prahové hodnoty prodeje na dálku, bude se muset zaregistrovat ve více zemích EU.

PROČ JMENOVAT DAŇ ZA ZÁSTUPCE?

Společnosti se sídlem mimo Evropskou unii, které vykonávají činnosti podléhající dani z přidané hodnoty v jednom z členských států EU, jsou povinny jmenovat daňového zástupce.

Zde je seznam zdanitelných činností:

 • Dodávky a nákupy uvnitř Společenství do az jiných členských států,
 • Dovoz a vývoz na území Evropské unie a z ní,
 • Baudienstleistungen sowie Dienstleistungen ve Verbindung mit Immobilien,
 • Stavební služby a služby související s nemovitostmi,
 • Skladování zboží a konsignačních zásob,
 • Prodej na dálku do jiného členského státu,
 • Některé operace nákupu/prodeje.

Pokud provádíte jednu z výše uvedených obchodních operací, pravděpodobně jste povinni provést registraci pro účely DPH v daném členském státě.

Za tímto účelem byste měli jmenovat daňového zástupce, který pro vás zajistí veškeré administrativní náležitosti. Jmenování daňového zástupce je podmínkou pro udělení místního čísla DPH v daném členském státě EU.

CO JE ROLE DAŇOVÉHO ZÁSTUPCE ZA DPH?

JAKÉ JSOU ÚLOHY DANNÉHO ZÁSTUPCE?

 • Daňový zástupce vykonává za vás všechny formality potřebné pro registraci pro účely DPH (vypracování formulářů a registračních dokumentů týkajících se daně z DPH, objednávání překladatelských služeb, podpora postupů až do obdržení místního čísla DPH).
 • Mezi povinnosti daňového zástupce patří: předkládání daňových přiznání k DPH (jak prohlášení o DPH, tak i souhrnná prohlášení v rámci Společenství), podávání žádostí o vrácení daní, předkládání statistických prohlášení (Intrastat) a správa plateb DPH (informování klientů o částka splatné DPH).
 • Daňový zástupce zajišťuje dodržování daňových předpisů počínaje analýzou daného případu, přes kontrolu správnosti dokladů a konče poskytováním informací o všech povinnostech daňového poplatníka průběžně (vystavování faktur, dodatků) podle předpisů, ...).
 • Daňový zástupce řídí veškerou korespondenci a výměny s daňovými úřady a je také přítomen, aby na žádost klienta pomáhal při daňové kontrole.
 • Daňový zástupce je spolu s daňovým poplatníkem odpovědný za daňové povinnosti, a proto může být nutné zřídit vklad nebo bankovní záruku.