Výběr místa:

Fiskální zastoupení

Daňové zastoupení pro DPH

Pokud se od společnosti vyžaduje, aby byla v důsledku svých obchodních činností registrována k DPH v jiné zemi, může být nutné jmenovat místního daňového zástupce.

Fiskální zástupce bude obvykle společně a nerozdílně odpovědný za DPH dlužnou podniku. Několik zemí v Evropě vyžaduje jmenování místního zástupce, který bude jednat pro společnosti ze zemí mimo EU, které mají povinnost registrovat se k DPH.

Podniky v EU nemusejí při získání „registrace k DPH“ v jiném členském státě EU jmenovat daňového zástupce. Mnoho členských států EU však vyžaduje, aby podniky ze zemí mimo EU jmenovaly daňového zástupce při místní registraci DPH. Stejně tak je daňový zástupce pro DPH nezbytný, pokud existuje požadavek, aby byl podnik nerezident v mnoha zemích mimo EU registrován k DPH.

Vybrané členské firmy amavat® nabízejí služby daňového zastoupení v celé Evropě i mimo ni, takže vaše firma splňuje místní povinnosti týkající se DPH.

Mezi služby „Fiskální zastoupení“ vybraných členských společností amavat® patří:

  • Zajištění „dodržování DPH“ s místními fiskálními zákony,
  • Zajištění, že vaše firma dodržuje místní pravidla pro fakturaci, zacházení s DPH, účetní postupy a evidenci a platby DPH,
  • Vyřizování dotazů a daňových kontrol u místního úřadu pro DPH.

Daňové úřady považují „daňového zástupce“ za místního zástupce zahraničního obchodníka, což vede k několika povinnostem v oblasti dodržování předpisů. Vzhledem k tomu, že „fiskální zástupce“ je společně odpovědný za daně obchodníka, je běžnou praxí vyžadovat složení jistoty nebo bankovní záruky ve prospěch „fiskálního zástupce“, aby se zmírnily potenciální rizika, pokud se společnost vzdá jakýchkoli závazků.