Registrace k DPH / zrušení registrace

Služby související s registrací k DPH

Pokud má být celý proces zahraniční registrace k DPH efektivní a daňové identifikační číslo má být vydáno rychle, je zapotřebí znalosti místních předpisů a příslušných jazykových dovedností.

Vzhledem k odborným znalostem, kterých je zapotřebí, mohou firmy mít prospěch z možnosti jednoho praktického a profesionálního kontaktního místa, které by spravovalo všechny jejich povinnosti související s DPH v zahraničí.

amavat Europe nabízí pragmatické, efektivní a cenově výhodné služby. Znamená to, že namísto povinnosti navázat a udržovat vztahy v několika zemích, jednat v několika jazycích a zabývat se složitou byrokracií jednotlivých finančních úřadů můžete celou tuto agendu svěřit lidem s odbornými znalostmi a zkušenostmi a naplnit potřeby své firmy.

Kompletní registrace k DPH

Služby amavat Europe související s registrací k DPH pokrývají celý tento proces od přezkoumání Vašich obchodních aktivit, přes zjištění, kdy je registrace k DPH vhodná, až po vydání daňového identifikačního čísla / rozhodnutí o registraci k DPH. Registrace k DPH ale neznamená konec naší práce – amavat Europe Vám pomůže i s fakturací zákazníkům a veškerými tvrzeními, které bude třeba podat.

Služby amavat Europe zahrnují:

 • Vyplnění a podání všech potřebných žádostí,
 • Zajištění překladu nejdůležitějších dokumentů potřebných pro tento proces, např. plné moci a korespondence s finančním úřadem,
 • Konzultace s poradcem pro oblast DPH za účelem plnění podmínek stanovených DPH předpisy v Evropě (dle potřeby),
 • Poradenství ohledně informací, jež musí být předloženy finančnímu úřadu,
 • Poradenství ohledně povinnosti se registrovat k DPH,
 • Poradenství ohledně místních sazeb DPH a odpočtech DPH,
 • Poradenství ohledně bankovních záruk a daňového zastupování (dle potřeby),
 • Jednání s místním finančním úřadem, dokud nebude vydáno daňové identifikační číslo / provedena registrace k DPH.

Registrace k DPH prostřednictvím služby amavat Europe je jednorázovým nákladem a účtujeme za ně 420 € za každou zemi..

Reagujeme na rozšiřování Vašich obchodních aktivit

Jak se mezinárodní obchodní aktivity rozšiřují, vyžadují někdy ze své podstaty další registrace k DPH. Kdykoli byste tak potřebovali další registrace k DPH, amavat Europe Vám může pomoci s následujícím:

 • Registrace k DPH ve všech 28 členských zemích EU,
 • Registrace k DPH v zemích mimo EU,
 • Daňové zastupování (dle potřeby),
 • Přiznání k DPH,
 • Hlášení pro Intrastat,
 • Vyhotovení souhrnných hlášení.

Zrušení registrace k DPH

Důvod k registraci k DPH by měl být neustále přezkoumáván, neboť jakékoli změny v obchodních aktivitách mohou znamenat, že registrace již není potřeba.

Pokud tato situace nastane, vzniká požadavek na zrušení registrace.

amavat Europe Vám může pomoci určit, kdy je vhodné registraci ukončit, a pomoci s přípravou žádosti pro finanční úřad Vaším jménem o zrušení registrace Vaší firmy pro účely DPH. Můžeme Vám zároveň poradit, jak se ujistit, že veškeré DPH vynaložené Vaší společností v dané zemi, je vynárokováno zpět.

Zrušení registrace k DPH prostřednictvím služby amavat Europe je jednorázovým nákladem a účtujeme za něj 500 € za každou zemi.