Výběr místa:

VAT in Europe – News

Amavat

Zvýšen práh pro registraci k DPH (Polsko)

Date30 Lis 2016

Od 1. ledna 2017 se v Polsku výšil práh pro registraci k DPH z 150 000 PLN na 200 000 PLN.

Polsko získalo od Evropské unie svolení, které vyžaduje evropská směrnice o DPH. Toto zvýšení se bude vztahovat pouze na domácí subjekty (daňové rezidenty) v Polsku. Pro daňové nerezidenty stále platí nulový strop pro registraci k DPH v Polsku.

Cílem tohoto opatření je snížit zátěž malých firem, která souvisí s daňovou agendou, a administrativní zátěž polských finančních úřadů.