Výběr místa:

VAT in Europe – News

Amavat

DPH ve Velké Británii – zvýšení osvobozeného limitu pro zásilky nepatrné hodnoty

Date16 Led 2017

Od 1. ledna 2017 došlo ve Velké Británii ke zvýšení limitu pro osvobození od DPH pro malé balíkové zásilky na vstupu do země ze zemí mimo EU. Předchozí limit byl nastaven na hodnotu zboží do 34 GBP; nově platí 39 GBP.

Velká Británie má zavedené osvobození od cla a DPH pro malé balíkové zásilky. Obdobně to mají zavedeny všechny členské státy EU, kde průměrná úroveň hodnoty osvobozené zásilky je zhruba 20 EUR.

Evropská unie přijala Akční plán v oblasti DPH, který počítá s odstraněním těchto výjimek z toho důvodu, že systém je náchylný ke zneužití a daňově zvýhodňuje dovozce na úkor místních obchodníků z EU.