Úhrada DPH

Služby spojené s úhradou DPH

Daň z přidané hodnoty neboli DPH je daň účtovaná u většiny transakcí mezi dvěma obchodními společnostmi (business-to-business) nebo mezi obchodní společností a koncovým spotřebitelem (business-to-consumer) ve všech zemích Evropské unie a ve stále vyšším počtu ostatních zemí. Legislativa regulující DPH je legislativou národní, proto všechny podnikatelské subjekty působící v Polsku musí dodržovat polský zákon o DPH a Směrnici Rady EU 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty.

Složitost legislativy o DPH dělá obchodním společnostem stále více starostí. Správné řízení DPH a dalších nepřímých daní je zcela zásadní, zejména pro společnosti obchodující na mezinárodní úrovni, neboť se neustále setkávají s otázkami vyplývajícími z rozdílů různých právních systémů a stále vyššími daňovými riziky. Odborné poradenství je proto pro správu DPH nesmírně důležité, protože může pozitivně ovlivnit finanční pozici Vaší společnosti v dlouhodobém horizontu. Hlavním cílem odborníka amavat Europe je pomoci Vám maximalizovat úspory tím, že s Vámi nalezne optimální přístup k DPH pro Vaše současné nebo plánované obchodní aktivity. Naši zkušení specialisté Vám pomohou při plánování DPH i s dodržováním platných předpisů, mohou zhodnotit Vaši situaci ohledně DPH a poskytnout Vám poradenství na místní i mezinárodní úrovni ohledně postupů, pravidel i sporů s úřady spravujícími DPH.

Jaké důsledky mohou vzniknout pro prodejce Amazonu používajícího FBA?

Amazon (Fulfilment by Amazon) nenese odpovědnost za daňové záležitosti prodejců. Za DPH, cla a daň z příjmů nesou plnou odpovědnost prodejci. Obchodníci využívající FBA by proto měli dobře rozumět tomu, jak DPH u přeshraničních transakcí funguje.

Místo zdanitelného plnění při dodání zboží (tedy místo, kde by mělo být uhrazeno DPH) v případě přeshraniční transakce mezi obchodní společností a koncovým spotřebitelem se nachází v zemi, kde dodání zboží začíná. FBA odesílá objednávky ze svého místního skladu v zemi zákazníka či koncového uživatele, např. odeslání německým zákazníkům proběhne ze skladu FBA v Německu, spíše než třeba z britského skladu, kde obchodník má většinu svého zboží. V takovém případě bude nutné, aby byl obchodník registrován k DPH v Německu, neboť se jedná o „tuzemský“ a ne „zásilkový“ prodej.

DPH je třeba řešit i v případě přesunu zboží z jedné členské země EU do druhé, v takovém případě je zboží ve velkém přepravováno ze skladu obchodníka ve Velké Británii do skladu FBA v Německu. Přístup k DPH bude záviset na tom, zdali se jedná o „konsignační sklad“ nebo tzv. „call-off stock“. V některých situacích se bude totiž jednat o „prodej“ a v jiných případech se nebude jednat o prodej, ale pouze o „přemístění“.

Vzhledem ke složitosti a interakci daňových a jiných právních záležitostí by si obchodníci měli nechat poradit a plánovat s velkým předstihem. Sazby DPH v Evropě dosahují v průměru 20 % a se ztrátou takové výše hospodářského výsledku nelze přežít!

Naše služby týkající se úhrady DPH zahrnují:

  • Vyplňení a překlad přiznání k DPH pro všechny potřebné transakce (tj. nejen prodeje přes Amazon),
  • Úvodní analýza určující, zdali má společnost povinnost registrovat se k DPH v Polsku pro jednotlivé země,
  • Vedení evidence DPH,
  • Kontrola a podávání přiznání k DPH,
  • Korespondence s místními finančními úřady,
  • Koordinování plateb splatných místním daňovým úřadům do termínu splatnosti a zařizování příslušného vracení DPH prodejcům Amazonu,
  • poradenství prodejcům Amazonu ohledně správných náležitostí faktur v jednotlivých zemích