Zastupování pro účely DPH

Daňové zastupování pro účely DPH

V případě, že je společnost kvůli svým obchodním aktivitám povinna registrovat se k DPH v jiné zemi, je někdy nutné ustanovit místního daňového zástupce.

Takovýto daňový zástupce je obvykle společně a nerozdílně odpovědný za zaplacení DPH dlužné společností. Několik zemí v Evropě vyžaduje jmenování místního zástupce u společností se sídlem mimo EU, které jsou povinny registrovat se k DPH.

Pro společnosti sídlící v EU neexistuje žádný požadavek ustanovit svého daňového zástupce v případě registrace k DPH v jiné členské zemi. Nicméně mnoho členských zemí EU požaduje, aby firmy se sídlem mimo EU ustanovily svého daňového zástupce, pokud se v dané zemi registrují k DPH. Stejně tak je zapotřebí daňového zástupce pro účely DPH, když se firma se sídlem v jiné zemi chce registrovat k DPH v mnoha zemích mimo EU.

amavat Europe nabízí daňové zastupování po celé Evropě i mimo ni, tak aby Vaše firma splňovala povinnosti spojené s místními DPH předpisy.

Služby amavat Europe v oblasti zastupování zahrnují:

  • zajištění dodržování místní legislativy pro oblast DPH,
  • zajištění dodržování místních pravidel pro fakturaci, přístupu k DPH, účetních postupů, podávání daňových přiznání k DPH a úhrady DPH,
  • vyřizování dotazů a daňových kontrol ze strany místních finančních úřadů.