Monitorovací & reportingové služby pro Intrastat

Naše služby související s reportingem pro Intrastat

Tyto služby jsou k dispozici v následujících zemích:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Kypr
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Maďarsko
 • Itálie
 • Irsko
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Spojené království

Jak nám máte zasílat své údaje pro Intrastat?

Jednoduše zašlete amavat Europe kopie svých faktur za přijatá a poskytnutá plnění za posledních 10 měsíců. Statistické údaje by měly být zaslány příslušným úřadům v oficiálních termínech stanovených pro jednotlivé země.

Jaké služby poskytuje amavat Europe?

 • Statistické údaje pro Intrastat jsou vyplněny a přímo podány příslušným úřadům našimi pracovníky,
 • Ověřujeme shodu faktur a transakcí pomocí našeho softwaru (chcete-li vědět víc o ESL a Intrastatu, klikněte prosím zde),
 • Kontrolujeme, zdali nebylo něco zaevidováno dvakrát,
 • Ověřujeme čísla registrací k DPH Vašich zákazníků (podle zemí),
 • Na vyžádání Vám můžeme poskytnout statistické údaje.

Co obdržíte vy?

Po vyplnění údajů pro Intrastat, než bude podáno přiznání k DPH, obdržíte souhrnné informace o každé zaevidované faktuře:

 • Číslo faktury,
 • Výši DPH,
 • Úhradu DPH, abyste mohli mít pod kontrolou svá přiznání k DPH v dané zemi,
 • Případně další informace.

Hlášení do systému Intrastat je požadavkem pro společnosti, které obchodují přes hranice EU.

Intrastat monitoruje pohyb zboží mezi členskými státy EU. Shromážděná data umožňují zemím EU vytvářet důležité obchodní statistiky za účelem monitorování obchodu v rámci EU.

Pro společnosti může být obtížné rozlišit, kde mají povinnost podávat hlášení pro Intrastat, ale amavat Vám může pomoci určit, jak postupovat anebo můžeme hlášení v rámci EU podávat za Vás.

Požadavek podávat hlášení do systému Intrastat vzniká, pokud překročíte daný roční limit (viz: Limity pro hlášení do Intrastatu). Je proto nezbytné pečlivě sledovat objemy transakcí, neboť společnosti mají zákonnou povinnost podávat hlášení, jakmile jsou prahové hodnoty překročeny. Pokud existuje povinnost z minulosti podat hlášení do Intrastatu, amavat Europe Vám může pomoci, neboť náš tým pro dodržování předpisů má mnohaleté zkušenosti s jednáním s evropskými statistickými úřady.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • Sledování limitů, aby bylo zajištěno, že podáváte všechna požadovaná hlášení a plníte své povinnosti dodržovat veškeré platné předpisy,
 • Podávání hlášení do všech členských států EU,
 • Analyzování Vašich dodavatelských řetězců za účelem určení, kdy je potřeba podávat hlášení,
 • Poradenství týkající se kódů komodit tak, aby hlášení byla v souladu s předpisy,
 • Pomoc se složitějšími hlášeními (tj. v případě, kdy se limity pro hlášení do Intrastatu a pravidla Incomterms v různých členských zemích liší a je potřeba hlásit i statistické hodnoty).