Pro obchodníky

Amazon pro prodejce: Služby související s dodržováním předpisů o DPH

Na žádost společnosti Amazon jsme na míru vytvořili specifickou nabídku pro prodejce, kteří mají v úmyslu prodávat své produkty v konkrétních zemích. Tento balíček zahrnuje (některé nebo všechny) tyto služby:

Registrace k DPH/zrušení registrace

Tato služba zahrnuje všechny náležitosti, jež jsou potřeba k vydání místního daňového identifikačního čísla.

Přečtěte si prosím více

Úhrada DPH

Podle specifických předpisů (měsíčně, čtvrtletně, ročně) platných pro danou zemi.

Přečtěte si prosím více

Monitorovací & reportingové služby pro Intrastat

Nastavení specifických formátů a postupů za účelem optimalizace toku informací a hlášení.

Přečtěte si prosím více

Poradenství v oblasti DPH

Dalším požadavkem pro společnosti prodávající zboží přes hranice v rámci Evropské unie jsou souhrnná hlášení (ESL). Tato hlášení obsahují informace o dodávkách či přesunech zboží a služeb jiným společnostem registrovaným k DPH v jiné zemi EU. amavat Europe pomáhá společnostem s vypracováním jejich souhrnných hlášení pro příslušné finanční úřady.

Přečtěte si prosím více

Poradenství v oblasti DPH

Díky našim dlouholetým zkušenostem a našemu specializovanému týmu pro oblast DPH a clo jsme schopni Vám pomoci s jakýmikoli problémy, které by se mohly v daných zemích vyskytnout (např. poradenství týkající se transakčních toků, fakturačních náležitostí, auditní podpory apod.)

Přečtěte si prosím více

Zastupování v oblasti DPH

Několik zemí v Evropě vyžaduje ustanovení místního zástupce, aby jednal za neevropské společnosti, jež mají povinnost registrovat se k DPH. Daňový zástupce ponese solidární odpovědnost za povinnosti související s DPH svého zahraničního klienta. amavat Europe může jednat jako Váš daňový zástupce po celé Evropě i ve zbytku světa prostřednictvím jednoho kontaktního místa (one-stop-shop).

Přečtěte si prosím více

Kompletní jazyková podpora v příslušných zemích zahrnuje

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Estonsko, Finsko, Estonsko, Finsko, Estonsko, Finsko, Estonsko, Maďarsko, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Litva, Litva, Lucembursko, Malta, , Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Výše popsané služby jsou standardizované a vztahují se na ně zvláštní sazby, které platí pouze pro prodejce Amazonu. Kontaktujte prosím příslušnou zemi pro další podrobnosti o standardní nabídce a návrhu na míru dle Vašich požadavků.

Naše společnost Vám bude k dispozici pro jakékoli doplňkové služby. Níže naleznete další informace o DPH a celních otázkách a klikněte na odkaz pro další informace o naší společnosti a našich službách.

Ceny

Naše ceny pro prodejce Amazonu:
Klikněte prosím zde

DPH a clo

Za dlouhá léta nasbíral amavat Europe mnoho odborných znalostí z oblasti DPH, celních poplatků, spotřebních daní, registračních poplatků a dalších daní, což představuje výbornou kombinaci s našimi dlouholetými znalostmi jednotlivých sektorů a nejmodernějšími profesními dovednostmi.

Máme specializované týmy zabývající se touto tématikou podrobně, které používají mezinárodní přístup založený na analýzách tuzemských zákonných předpisů a praxe a mezinárodních principů – směrnic a předpisů EU a rozsudků Mezinárodního soudního dvora.

Tato metoda je zárukou, že naše poradenské služby jsou vysoce kvalitní a umožňuje nám nabízet řešení, jež optimalizují plánování a řízení hotovostních toků souvisejících s manipulací se zbožím a poskytování služeb na národní i mezinárodní úrovni i správné dodržování všech souvisejících předpisů a norem.

Co amavat Europe nabízí prodejcům na své internetové prodejní platformě Amazon Marketplace?

Plnění všech možných povinností týkajících se podání přiznání a dalších dokumentů a existence různých jazyků a zákonů o DPH v jednotlivých zemích EU je náročné jak pro velké nadnárodní společnosti, tak pro malé prodejce.

amavat Europe vytvořil nabídku šitou na míru pro potřeby prodejců na Amazon Marketplace, aby se Vám tak zjednodušila zátěž spojená s placením nepřímých daní a mohli jste se lépe soustředit na Vaše hlavní obchodní aktivity.

Vytvořili jsme proto předplacenou službu zahrnující následující:

  • Specializovanou personální podporu v 28 zemích, samozřejmě ve Vašem jazyce,
  • Upozornění oznamující Vám všechny důležité změny, jež mají vliv na Vaše aktivity (např. změny v platných sazbách DPH),
  • Sledování Vašich tržeb a informování Vás, pokud Vám vznikne povinnost registrovat se k DPH v daném členském státě EU,
  • Zajištění registrace k DPH dle Vašich požadavků,
  • Průběžné informování o Vašich povinnostech (co je potřeba podat, zaplatit apod.),
  • Vypočítání daňové povinnosti za jednotlivá období a podrobnosti pro provedení plateb,
  • Vypracování a podání všech přiznání k DPH a souvisejících dokumentů,
  • Jednání s finančními úřady Vašim jménem,
  • Pomoc během daňových auditů.

Daňové zastupování v oblasti DPH: Pouze společnosti mimo EU

Pokud mají prodejci Amazonu sídlo mimo EU, je při registraci k DPH v EU někdy požadováno, aby ustanovili svého daňového zástupce – takovýto zástupce je pak společně a nerozdílně odpovědný za DPH splatné v dané zemi.

Velká Británie Německo Francie Itálie Španělsko* Polsko Česká Republika
Není požadováno Sazby na vyžádání Není požadováno Sazby na vyžádání Sazby na vyžádání Není požadováno Není požadováno

*Španělsko požaduje, aby neevropské společnosti ustanovily místního zástupce, ti ale nejsou společně a nerozdílně odpovědní za splatnou DPH. Tato služba je zahrnuta ve výše uvedených sazbách za podání přiznání k DPH.

Doplňující informace: tyto sazby platí výhradně pro prodejce na Amazonu a jsou uvedeny v eurech.