DPH v Evropě

Fulfilment by Amazon – DPH v EU

Pro internetové maloobchodníky prodávající zboží přímo spotřebitelům nabízí služba Fulfilment by Amazon (FBA) rychlý a snadný způsob, jak rozšířit svůj tržní potenciál do všech 28 členských zemí Evropské unie i mimo ni. Prodej přes hranice EU ovšem přináší povinnost účtovat a platit daň z přidané hodnoty (DPH) v jednotlivých zemích.

Abychom Vám pomohli porozumět potenciálním povinnostem a jak je splnit, může Vám amavat poskytnout užitečné informace o pravidlech EU v rámci služby FBA, pokud budete mít zájem.

Hlavní otázky ke zvážení v souvislosti s DPH v EU:

  • Mají Vaši zákazníci sídlo v zahraničí?
  • Přesahuje Váš prodej prahovou hodnotu pro zásilkový prodej?
  • Využíváte také zahraniční sklad Amazonu ke skladování Vašich zásob?
  • Máte své sídlo v EU nebo mimo ni?

Podívejte se prosím také do sekce Často kladené otázky zde.

DPH v jednotlivých zemích EU

Obecný přehled DPH

Jaká je struktura daňového identifikačního čísla (pro účely DPH)?
Směrnice o DPH Každé jednotlivé daňové identifikační číslo musí mít předponu podle kódu ISO 3166 – alfa 2, podle kterého lze identifikovat členský stát.
Velká Británie Daňová identifikační čísla ve Velké Británii mají 11 znaků (GB + 9 číslic).
Německo V Německu existují dvě DIČ: obecné DIČ a tzv. evropské DIČ (Ust-IdNr.) používané pro transakce v rámci EU. Německá DIČ mají 11 znaků (DE + 9 číslic). Poslední 2 číslice představují kontrolní číslo.
Francie Francouzská DIČ mají 13 znaků (FR + 11 číslic). Poslední 2 číslice představují kontrolní číslo.
Itálie Italská DIČ mají 12 znaků (IT + 11 číslic). Prvních 7 číslic identifikuje daňového poplatníka, osmá a devátá číslice označuje úřad a poslední číslice představuje kontrolní číslo.
Španělsko Ve Španělsku se používají dvě DIČ – „běžné“ DIČ a tzv. „evropské DIČ“ používané pro transakce v rámci EU. Španělská DIČ mají 11 znaků (ES + 1 písmeno + 8 číslic).
Polsko V Polsku se používají dvě DIČ – – „běžné“ DIČ a „evropské DIČ“ používané pro transakce v rámci EU. Polská DIČ mají 12 znaků (PL + 10 číslic).
Česká Republika Česká DIČ mají 10 znaků (CZ + 8 číslic) pro republika právnické osoby
Jaký je místní název daně?
Velká Británie Value Added Tax (VAT)
Německo German VAT is known as “Umsatzsteuer” (Ust) or “Mehrwertsteuer” (MwSt)
Francie Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Itálie Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Španělsko Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Polsko Podatek od Towarów i Usług (PTU)
Česká Republika Dan z pridané hodnoty (DPH)

Sazba DPH

Sazba DPH
Směrnice o DPH Členské státy musí používat základní sazbu DPH (ne nižší než 15 %), jež musí být stejná pro dodání zboží i poskytnutí služeb. Členské státy mohou aplikovat jednu nebo dvě snížené sazby (ne nižší než 5 %), a to pouze na dodávky zboží či služeb uvedené v Příloze III Směrnice o DPH.
Velká Británie Velká Británie používá základní sazbu DPH ve výši 20 % a jednu sníženou sazbu ve výši 5 %. Některé zboží a služby jsou také daněny nulovou sazbou.
Německo Německo používá základnísazbu DPH ve výši 19 % a jednu sníženou sazbu ve výši 7 %.
Francie Francie používá základní sazbu DPH ve výši 20 % a tři snížené sazby ve výši 2,1 %, 5,5 % a 10 %.
Itálie Itálie používá základní sazbu DPH ve výši 22 % a dvě snížené sazby ve výši 4 % a 10 %.
Španělsko Španělsko používá základní sazbu DPH ve výši 21 % a dvě snížené sazby ve výši 4 % a 10 %.
Polsko Polsko používá základní sazbu DPH ve výši 23 % a dvě snížené sazby ve výši 5 % a 8 %.
Česká Republika Česká republika používá základní sazbu DPH ve výši 21 % a dvě snížené sazby ve výši 10 % (od 1. 1. 2015) a 15 %.

VAT Return

Jak je stanoveno zdaňovací období?
Směrnice o DPH Zdaňovací období je stanoveno členskými státy v délce jeden měsíc, dva měsíce nebo tři měsíce. Členské státy nicméně mají právo stanovit různá zdanňovací období pod podmínkou, že nepřekročí jeden rok.
Velká Británie Jednou za měsíc/3 měsíce/rok – Vaše společnost je povinna hlásit Vaši situaci ohledně DPH prostřednictvím přiznání k DPH 1x za 3 měsíce (tři měsíce nemusí nutně odpovídat kalendářnímu čtvrtletí). Můžete si vybrat i měsíční období, pokud Vaše společnost pravidelně nárokuje DPH. Existuje i možnost ročního zdaňovacího období za určitých podmínek (roční režim zúčtování DPH).
Německo Měsíčně/čtvrtletně – Vaše společnost je povinna hlásit svou situaci ohledně DPH prostřednictvím předběžných přiznání k DPH 1x za měsíc, pokud DPH (netto) v předchozím kalendářním roce překročila 7 500€ (a také během prvních dvou let u nově zapsaných společností). Předběžná přiznání k DPH musí být podávána čtvrtletně, pokud DPH (netto) v předchozím kalendářním roce bylo nižší než 7 500€. Pokud DPH v předchozím roce nepřekročilo 1 000€, nemusí se podávat žádné předběžné přiznání k DPH, jen roční přiznání.
Francie Měsíčně/čtvrtletně – Podle standardního režimu musí Vaše společnost hlásit svou situaci ohledně DPH prostřednictvím pravidelných měsíčních přiznání k DPH. Za určitých podmínek existuje také čtvrtletní či sezónní podání.
Itálie Ročně – zdaňovací období je jeden rok (standardní zdaňovací období). Vaše společnost musí hlásit svou situaci ohledně DPH prostřednictvím ročních přiznání k DPH. Nemusí být podávána žádná jiná pravidelná přiznání.
Španělsko Měsíčně/čtvrtletně – Vaše společnost musí hlásit svou situaci ohledně DPH prostřednictvím čtvrtletních přiznání k DPH, pokud Váš roční obrat v předchozím roce nepřekročil 6 010 121€; v jiných případech měsíčně. Přiznání také musí být podávána měsíčně, pokud je Vaše společnost registrována v Special Monthly Refund Register (REDEME).
Polsko Měsíčně/čtvrtletně – Vaše společnost musí hlásit svou situaci ohledně DPH prostřednictvím pravidelných přiznání k DPH (VAT-7) jednou za měsíc (standardní zdaňovací období). Za určitých podmínek existuje i možnost čtvrtletního období.
Česká Republika Měsíčně/čtvrtletně – Vaše společnost musí hlásit svou situaci ohledně DPH prostřednictvím pravidelných přiznání k DPH jednou za měsíc (standardní zdaňovací období). Je povoleno i čtvrtletní období pod podmínkou, že obrat v předchozím kalendářním roce nepřekročil 10 milionů Kč. Tato možnost ale není k dispozici během prvních dvou let po registraci k DPH.
Kdy je třeba podávat pravidelná přiznání k DPH?
Směrnice o DPH Přiznání k DPH musí být podána v termínu stanoveném členskými státy. Termín ale nesmí být delší než dva měsíce po skončení jednotlivých zdaňovacích období.
Velká Británie Vaše společnost je povinna podávat pravidelná přiznání k DPH elektronicky do 7. dne druhého měsíce (7 z M+2) po skončení zdaňovacího období (např. u zdaňovacího období končícího 31. 3. je termín 7.5.)
Německo Předběžná přiznání k DPH se podávají do 10. dne měsíce (10 z M+1) následujícího po zdaňovacím období (měsíc/čtvrtletí), ke kterému se DPH váže. Je možné zažádat o permanentní prodloužení o 1 měsíc, což pak ale vyžaduje speciální zálohu. Její výše je vypočtena jako 1/11 z DPH splatné v předchozím roce a je započtena proti daňové povinnosti za prosinec.
Francie Zahraniční společnosti jsou povinny podat měsíční či čtvrtletní přiznání do 19. dne měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.
Itálie Roční přiznání k DPH musí být podáno elektronicky do 30. 9. následujícího roku.
Španělsko Pravidelné přiznání k DPH musí být podáno elektronicky do 20. dne měsíce (20 z M+1) následujícího po zdaňovacím období, ke kterému se váže. Přiznání k DPH za 4. čtvrtletí a za měsíc prosinec musí ale být podána do 30. 1. následujícího roku.
Polsko Pravidelná přiznání k DPH musí být podána elektronicky nebo v papírové podobě polským úřadům do 25. dne měsíce (25 z M+1) následujícího po zdaňovacím období.
Česká Republika Pravidelná přiznání k DPH musí být podána elektronicky (od 1.1 2014) českému správci daně do 25. dne měsíce (25 z M+1) následujícího zdaňovacího období (měsíc/čtvrtletí), ke kterému se váže.

DPH hlášení

Roční souhrnné přiznání

Je tato povinnost stanovena v jednotlivých zemích a do jakého termínu?

Směrnice o DPH Členské státy jsou oprávněny požadovat od osob povinných k dani podání přiznání zahrnujícího všechny transakce provedené v předchozím roce. Přiznání by mělo obsahovat všechny informace potřebné pro jakékoli úpravy.
Velká Británie Ne – Vaše společnost není povinna ve Velké Británii podávat souhrnné roční přiznání k DPH.
Německo Vaše společnost je v Německu povinna podávat roční souhrnné přiznání (Umsatzsteuererklärung). Přiznání by mělo být podáno elektronicky do 31. 5. následujícího kalendářního roku. Prodloužení lhůty pro podání přiznání (do 31. 12.) lze získat na základě žádosti.
Francie Ve Francii není Vaše společnost povinna podávat souhrnné roční přiznání k DPH.
Itálie Vaše společnost je povinna podat roční přiznání k DPH do konce září následujícího kalendářního roku. Pokud je roční přiznání k DPH podáno do konce února, není potřeba podávat roční souhrnné hlášení.
Španělsko Vaše společnost je povinna podávat roční hlášení (roční přiznání k DPH – Modelo 390) obsahující všechny poskytnutá/přijatá zdanitelná plnění během daného kalendářního roku plus další informace, a to do 30. 1.
Polsko V Polsku Vaše společnost není povinna podávat souhrnné roční přiznání k DPH.
Česká Republika Ne – v České republice není Vaše společnost povinna podávat souhrnné roční přiznání k DPH.
Souhrnné hlášení o dodání zboží v rámci EU (European Sales Listing – ESL)

Jsou čtvrtletní podání danou zemí povolena a jaké jsou termíny?

Směrnice o DPH Souhrnné hlášení je třeba vypracovat za každý kalendářní měsíc. Členské státy nicméně mají právo, v souladu s podmínkami a limity, které si stanoví, umožnit daňovým subjektům podávat souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí, pokud celkový čtvrtletní objem dodávek zboží v rámci EU nepřesáhnev danému čtvrtletí ani v žádném ze čtyř předcházejících čtvrtletí, výši 50 000€ nebo jejich ekvivalent v národní měně. Souhrnné hlášení musí být podáno do jednoho měsíce.
Velká Británie Vaše společnost je povinna podávat souhrnná hlášení elektronicky za každé kalendářní čtvrtletí (případně i měsíčně, pokud Vám to tak vyhovuje), pokud Vaše dodávky zboží v rámci EU nepřesáhly 35 000 GBP v daném čtvrtletí nebo čtyřech předchozích čtvrtletích. Pokud Vaše společnost překročí výše uvedený limit, musíte souhrnná hlášení podávat každý měsíc. Termín pro podání souhrnných hlášení úřadu HMRC je v obou případech do 21 dnů od konce sledovaného období.
Německo Souhrnné hlášení musí být podáváno čtvrtletně, pokud dodání zboží v rámci EU nepřesáhne 50 000€ v daném čtvrtletí a předchozích čtyřech čtvrtletích. Pokud je tento limit překročen, musí být hlášení podáváno měsíčně. Hlášení musí být podáno do 25. dne měsíce následujícího po sledovaném období (měsíc/čtvrtletí).
Francie Souhrnné hlášení (D.E.B.) musí být vypracováno za každý kalendářní měsíc a podáno francouzským finančním úřadům do 10. dne měsíce následujícího po sledovaném období (měsíci). Podávání tohoto hlášení čtvrtletně není možné.
Itálie Souhrnné hlášení musí být vypracováno za každý kalendářní měsíc. Daňoví poplatníci si mohou nicméně zvolit podání čtvrtletní, pokud jejich přeshraniční transakce v rámci EU nepřekročí 50 000€ během předchozích čtyř čtvrtletí. Hlášení musí být podáno do 25. dne měsíce následujícího po sledovaném období (měsíc/čtvrtletí), ke kterému se váže.
Španělsko Souhrnné hlášení (ESL-VIES přiznání) musí být vypracováno za každý kalendářní měsíc a podáno španělským úřadům do 20. dne měsíce následujícího po sledovaném období (měsíc/čtvrtletí) vyjma posledního hlášení roku (prosinec nebo 4. čtvrtletí), které musí být podáno do 30. 1. následujícího kalendářního roku. Za určitých podmínek existuje také možnost ročního období pro účely kontrolního hlášení.
Polsko Souhrnné hlášení (ESL) musí být vypracováno za každý kalendářní měsíc. Za určitých podmínek mohou ale daňové subjekty zvolit podání hlášení čtvrtletně. Souhrnná hlášení musí být podávána elektronicky do 25. dne měsíce následujícího po sledovaném období (měsíc/čtvrtletí), ke kterému se váže.
Česká Republika Souhrnné hlášení (ESL) musí být vypracováno za každý kalendářní měsíc a musí být podáno místním úřadům spravujícím DPH do 25. dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období (měsíc). Podávání tohoto hlášení čtvrtletně není možné.

Úhrada DPH

Jaký je termín pro platbu daně?
Směrnice o DPH Jakýkoli daňový subjekt podléhající DPH musí uhradit výslednou daňovou povinnost do posledního dne lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Členské státy nicméně pro úhradu DPH mohou stanovit různé termíny.
Velká Británie Termín, kdy by Vaše elektronická platba měla dorazit na bankovní účet HMRC, je obvykle stejný jako termín pro podání přiznání. Měli byste proto ověřit u své banky, jak dlouho bude trvat, než bude Vaše platba převedena na účet HMRC, neboť některé způsoby úhrady nefungují přes víkend či ve státní svátky.
Německo DPH by mělo být uhrazeno do termínu stanoveného pro podání předběžného přiznání k DPH, nejpozději 10. den měsíce následujícího po zdaňovacím období (měsíc/čtvrtletí), ke kterému se váže. Pokud daň splatná dle ročního přiznání k DPH překročí tyto dílčí platby, nebo nebyla-li podána žádná předběžná přiznání, splatná částka daně musí být uhrazena do jednoho měsíce následujícího po podání ročního daňového přiznání k DPH finančnímu úřadu. Prodlení s platbou vede k navýšení o 1% splatné daně.
Francie DPH by mělo být uhrazeno do termínu pro podání přiznání k DPH.
Itálie Pokud vznikne na základě ročního přiznání k DPH splatná daň, měla by být platba provedena do 16. 3. následujícího roku.
Španělsko Splatná DPH by měla být uhrazena do termínu pro podání přiznání k DPH (do 20. dne měsíce následujícího po skončení zdanitelného období (měsíc/čtvrtletí), ke kterému se váže).
Polsko Splatná DPH by měla být uhrazena do termínu pro podání přiznání k DPH – do 25. dne měsíce následujícího po skončení zdanitelného období (měsíc/čtvrtletí), ke kterému se váže.
Česká Republika Splatná DPH by měla být uhrazena do termínu pro podání přiznání k DPH (do 25. dne měsíce následujícího po zdanitelném období).
Jsou vyžadovány zálohy na daň?
Směrnice o DPH Členské státy mohou požadovat úhradu zálohy na daň.
Velká Británie Zálohy nejsou požadovány (vyjma případů ročního přiznání k DPH nebo pro každou společnost registrovanou k DPH podávající přiznání čtvrtletně, ovšem s roční povinností platit DPH ve výši větší než 2,3 miliony GBP, kdy je požadováno provádět platby na účet).
Německo Platby prováděné na základě měsíčního nebo čtvrtletního předběžného přiznání jsou ve skutečnosti zálohami.
Francie DPH by mělo být hrazeno do termínu pro podání přiznání k DPH.
Itálie Pravidelné výpočty DPH (liquidazioni IVA). Zálohy je třeba platit měsíčně nebo čtvrtletně. DPH musí být uhrazeno do 16. dne měsíce následujícího po daném období (nebo do 16. dne druhého měsíce následujícího po daném čtvrtletí).
Španělsko Zálohy nejsou požadovány.
Polsko Daňové subjekty podávající daňová přiznání k DPH čtvrtletně jsou povinni hradit měsíční zálohy (“Zálohová varianta“). Platby by měly být provedeny do 25. dne druhého a třetího měsíce daného čtvrtletí ve výši 1/3 daně splatné za předchozí čtvrtletí. Daňový poplatník si také může zvolit výpočet měsíčních záloh na základě transakcí skutečně provedených v daném měsíci (Varianta skutečných plateb).
Česká Republika Zálohy nejsou v České republice požadovány.

Vracení DPH

Vracení DPH pro společnosti registrované k DPH v dané zemi

Je jakýkoli přeplatek DPH automaticky převeden do dalšího období nebo vrácen?

Směrnice o DPH V případě, že za dané zdaňovací období výše nároku na odpočet daně přesáhne výši splatné daně na výstupu, mohou členské státy dle podmínek jimi stanovených buď přeplatek vrátit, nebo převést do dalšího období. Členské státy jsou nicméně oprávněny odmítnout vrácení i převod do dalšího období, pokud je přeplatek nevýznamný.
Velká Británie Neexistuje zde žádný mechanismus převodu do dalšího období. Přeplatek je vrácen okamžitě při podání pravidelného přiznání k DPH.
Německo Neexistuje zde žádný mechanismus převodu do dalšího období. Přeplatek je vrácen okamžitě (obvykle do jednoho měsíce po termínu pro podání ročního přiznání k DPH).
Francie Přeplatek DPH je z principu automaticky převeden do dalšího období, pokud není zažádáno o vrácení.
Itálie Přeplatek DPH vzniklý na základě pravidelné úhrady DPH nebo ročního přiznání k DPH je z principu automaticky převeden do dalšího období, pokud nebylo zažádáno o jeho vrácení.
Španělsko Přeplatek DPH je z principu automaticky převeden do dalšího období, pokud nebylo zažádáno o jeho vrácení. Podle obecného postupu může Vaše společnost požádat o jeho vrácení pouze v posledním přiznání k DPH v roce.
Polsko Přeplatek DPH je z principu automaticky převeden do dalšího období, pokud nebylo zažádáno o jeho vrácení.
Česká Republika V České republice neexistuje žádný mechanismus automatického převodu do dalšího období. Přeplatek je vrácen okamžitě (obvykle do měsíce po termínu pro podání přiznání k DPH), pokud je přeplatek vyšší než 100 Kč.

Speciální opatření v oblasti DPH pro zahraniční společnosti

Volitelné přenesení daňové povinnosti (čl. 194 Směrnice o DPH) pro dodavatele se sídlem jinde

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Směrnice o DPH Uskutečňuje-li zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby osoba povinná k dani, která není usazena v členském státě, v němž je daň splatná, mohou členské státy stanovit, že osobou povinnou odvést daň je pořizovatel nebo příjemce.
Velká Británie Ne. Přenesení daňové povinnosti není možné u většiny dodání zboží (s výjimkou specifického zboží).
Německo Ne. Přenesení daňové povinnosti není možné u většiny dodání zboží (s výjimkou specifického zboží).
Francie Ano. Mechanismus přenesení daňové povinnosti je možný u všech domácích dodání zboží dodaného dodavatelem se sídlem jinde (bez ohledu na to, zda je ve Francii registrován k DPH) pod podmínkou, že je příjemce ve Francii k DPH registrován.
Itálie Přenesení daňové povinnosti je možné u všech dodání zboží uskutečněných daňovým subjektem se sídlem mimo Itálii pod podmínkou, že odběratel je plátcem daně se sídlem v Itálii.
Španělsko Přenesení daňové povinnosti je možné u všech dodání zboží uskutečněných daňovým subjektem se sídlem mimo Španělsko pod podmínkou, že příjemce je osobou registrovanou k DPH ve Španělsku (bez ohledu na to, zda má sídlo ve Španělsku). Přenesení daňové povinnosti je tedy možné i mezi dvěma poplatníky se sídlem mimo Španělsko.
Polsko Přenesení daňové povinnosti je možné pod podmínkou, že má zákazník sídlo a je registrován k DPH v Polsku. V případě, že je zahraniční dodavatel registrován k DPH v Polsku (vybral si to nebo má jiné aktivity vyžadující registraci), přenesení daňové povinnosti již není možné.
Česká Republika Ne. Přenesení daňové povinnosti u tuzemských dodání zboží není možné (s výjimkou dodání zboží s instalací).
Volitelné přenesení daňové povinnosti (čl. 194 Směrnice o DPH) pro poskytovatele se sídlem jinde

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Směrnice o DPH Uskutečňuje-li zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby osoba povinná k dani, která není usazena v členském státě, v němž je daň splatná, mohou členské státy stanovit, že osobou povinnou odvést daň je pořizovatel nebo příjemce.
Velká Británie Ne. Neexistují žádná zjednodušující opatření pro konsignační sklady. Zahraniční daňové subjekty se proto musí zaregistrovat k DPH ve Velké Británii, aby mohli vykázat pořízení zboží v rámci EU a uplatnit britskou DPH u následného dodání zboží konečnému zákazníkovi.
Německo Ano. Mechanismu přenesení daňové povinnosti je možný u většiny poskytnutých tuzemských služeb (vyjma vstupného na veletrhy, výstavy a konference a další specifické položky).
Francie Ano. Přenesení daňové povinnosti je možné u všech služeb uskutečněných dodavatelem se sídlem jinde (bez ohledu na to, zda je registrován k DPH ve Francii) pod podmínkou, že příjemce je registrován k DPH ve Francii.
Itálie Přenesení daňové povinnosti je možné u všech služeb uskutečněných daňovým subjektem se sídlem mimo Itálii pod podmínkou, že zákazník je plátcem DPH se sídlem v Itálii.
Španělsko Přenesení daňové povinnosti je možné u všech tuzemských služeb uskutečněných poskytovatelem se sídlem jinde než ve Španělsku (bez ohledu na to, zda je registrován k DPH ve Španělsku) osobě registrované k DPH ve Španělsku.
Polsko Přenesení daňové povinnosti je možné u všech služeb pod podmínkou, že zákazník má sídlo a registraci k DPH v Polsku. V případě, že je dodavatel registrován k DPH v Polsku, není přenesení daňové povinnosti u služeb spojených s nemovitostmi již možné.
Česká Republika Ano. Přenesení daňové povinnosti je možné u všech uskutečněných tuzemských služeb pod podmínkou, že zákazník je registrován k DPH (bez ohledu na to, kde je jeho sídlo) v České republice.
Byla přijata zjednodušující opatření, aby se zahraniční společnosti nemusely registrovat kvůli zboží skladovanému v konsignačním skladu v jednotlivých zemích?
Směrnice o DPH
Velká Británie Ne. Pro zboží v konsignačních skladech neexistují žádná zjednodušující opatření. Zahraniční plátci tedy musí být registrováni k DPH ve Velké Británii, aby tak mohli vykazovat pořízení zboží v rámci EU a účtovat britskou DPH u následných dodávek zboží koncovému zákazníkovi.
Německo Ne. Pro zboží v konsignačních skladech neexistují žádná zjednodušující opatření. Zahraniční plátci se tedy musí registrovat k DPH v Německu. Zvláštní pravidla nicméně platí pro komisionářské smlouvy.
Francie Ne.
Itálie Ne.
Španělsko Ne. Neexistují žádná zjednodušující opatření pro zboží v konsignačních skladech. Zahraniční společnosti musí být registrovány ve Španělsku kvůli podávání souhrnných hlášení. Následné dodávky zboží podléhají standardním pravidlům pro DPH (obecné přenesení daňové povinnosti).
Polsko Ne.
Česká Republika
Existují zvláštní ujednání pro tzv. „call-off-stock“?
Směrnice o DPH
Velká Británie Ano. Existují zjednodušující opatření pro tzv. „call-off-stock“. Zahraniční plátci tak nejsou povinni registrovat se k DPH ve Velké Británii za splnění daných podmínek.
Německo Ne. Neexistují žádná zjednodušující opatření pro tzv. call-off-stock. Zahraniční plátci tak musí být registrováni k DPH v Německu. Platí ale zvláštní pravidla pro komisionářské smlouvy.
Francie Ano.
Itálie Ano. Existují zvláštní ujednání pro tzv. call-off-stock. Zahraniční plátci tak nemusí být registrováni k DPH v Itálii, pokud jsou splněny dané podmínky.
Španělsko Ne. Neexistují zde žádná zjednodušující opatření pro tzv. call-off-stock. Zahraniční společnosti tak musí být registrovány k DPH ve Španělsku pro podávání souhrnných hlášení. Následné dodávky zboží podléhají standardním pravidlům pro oblast DPH (obecné přenesení daňové povinnosti).
Polsko Ano.
Česká Republika Ano. Existují zde zvláštní ujednání pro tzv. call-off-stock. Zahraniční plátci daně tak nemusí být registrováni v České republice za splnění daných podmínek.
Mohou být aplikována pravidla pro třístranné obchody (tzv. triangulaci), když je prostřední osoba (B) registrována k DPH (jako osoba tam neusazená) pro jiné dodávky ve třetí zemi (cílový členský stát)?
Směrnice o DPH
Velká Británie Zjednodušující opatření pro třístranné obchody nemohou být použita, i když je prostřední osoba B registrována k DPH ve Velké Británii (členský stát C) jako osoba tam neusazená.
Německo Triangulační režim může být použit dokonce, i když je prostřední osoba B registrována k DPH v Německu (členský stát C) jako společnost tam neusazená. Speciální režim se používá také, když jsou zapojeny víc než tři strany pod podmínkou, že poslední tři strany v řetězci splňují požadavky pro triangulační schéma.
Francie Triangulační režim ABC nelze použít, když je prostřední osoba B také registrována k DPH ve Francii (členský stát). Triangulační režim dále nelze použít, když jsou do řetězce transakcí zapojeny čtyři nebo více stran.
Itálie Triangulační zjednodušující opatření lze použít dokonce, i když je prostřední osoba B registrována k DPH v Itálii (členský stát C) jako společnost se tam neusazená.
Španělsko
Polsko Triangulační zjednodušující opatření lze použít dokonce, i když je prostřední osoba B registrována k DPH v Polsku (členský stát C) jako společnost tam neusazená.
Česká Republika

DPH při dovozu

DPH pro oblast skladování
Směrnice o DPH Členské státy mají právo osvobodit od daně dovoz zboží a dodání zboží, které má být propuštěno do režimu uskladnění jiného než celního sklad.
Velká Británie Velká Británie zavedla speciální režim DPH pro skladování za dodržení stanovených podmínek.
Německo Ano. Německo zavedlo speciální režim DPH pro skladování za dodržení stanovených podmínek.
Francie Ano. Francie zavedla speciální režim DPH pro skladování.
Itálie Itálie zavedla speciální režim DPH pro skladování za dodržení stanovených podmínek.
Španělsko Španělsko zavedlo speciální režim DPH pro skladování za dodržení stanovených podmínek.
Polsko Ne.
Česká Republika Ne. Česká republika nezavedla speciální režim DPH pro skladování.
DPH při dovozu – odložené zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH

Je možné, aby společnost platila DPH při dovozu prostřednictvím pravidelných přiznání k DPH?

Směrnice o DPH Členské státy mohou stanovit, aby DPH nemuselo být hrazeno při dovozu za podmínky, že bude zohledněno v přiznání k DPH, které bude podáno později.
Velká Británie Odložené zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH není ve Velké Británii možné. Odložená platba DPH a cla (podobné odložení) je nicméně za určitých podmínek možná.
Německo Ne. Odložené zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH není v Německu možné. DPH u dovozu musí být uhrazeno celním úřadům v okamžiku dovozu (okamžitá platba). Odložená platba DPH a cla (podobné odložení) je nicméně za určitých podmínek možná.
Francie Ano. Od 1. 1 2015 existuje ve Francii možnost odloženého zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH. Pod podmínkou speciálního povolení („Procedure de domiciliation unique“) může být platba francouzského DPH při dovozu odložena až do přiznání k DPH. Odložená platba DPH a cla (podobné odložení) je nicméně za určitých podmínek („crédit d’enlèvement“) možná.
Itálie Odložené zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH není v Itálii možné. DPH při dovozu musí být uhrazeno celním úřadům v okamžiku dovozu (okamžitá platba). Odložená platba DPH a cla (podobné odložení) a další odklad pro DPH při dovozu jsou nicméně za určitých podmínek možné.
Španělsko Odložené zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH je ve Španělsku možné (od 1. 1. 2015). Odložená platba DPH a cla (podobné odložení) nebo jenom DPH je nicméně za určitých podmínek možná.
Polsko Odložené zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH je v Polsku možné. Odložená platba DPH a cla (podobné odložení) je nicméně za určitých podmínek možná.
Česká Republika Ano. Odložené zúčtování prostřednictvím přiznání k DPH je automaticky použito pod podmínkou, že je dovozce v okamžiku dovozu registrován k DPH v České republice.

DPH při dovozu

Prahové hodnoty pro Intrastat
Směrnice o DPH
Velká Británie Odeslání: 250 000£
Přijetí: 1 500 000£ (od 1. 1. 2015)
Německo Odeslání: 500 000€
Přijetí: 500 000€ (800 000€ od 1. 1. 2016)
Francie Odeslání: N/A
Přijetí: 460 000€
Itálie Odeslání: N/A
Přijetí: N/A
Španělsko Odeslání: 400 000€ (od 1. 1. 2015)
Přijetí: 400 000€ (od 1. 1. 2015)
Polsko Odeslání: 1,5 milionu PLN (76 milionů pro podrobné seznamy)
Přijetí: 3 miliony PLN (42 miliony PLN pro podrobné seznamy)
Česká Republika Odeslání: 8 milionů Kč
Přijetí: 8 milionů Kč
Zásilkový prodej – prahová hodnota
Směrnice o DPH
Velká Británie 70 000£ / Viz různé prahové hodnoty platící v EU
Německo 100 000€ / Viz různé prahové hodnoty platící v EU
Francie 100 000€ (35 000€: 1. 1. 2016) / Viz různé prahové hodnoty platící v EU
Itálie 35 000€ / Viz různé prahové hodnoty platící v EU
Španělsko 35 000€ / Viz různé prahové hodnoty platící v EU
Polsko 160 000 PLN / Viz různé prahové hodnoty platící v EU
Česká Republika 1 140 000 Kč / Viz různé prahové hodnoty platící v EU
Ministerstva financí
Směrnice o DPH
Velká Británie Webová stránka
Německo Webová stránka
Francie Webová stránka
Itálie Webová stránka
Španělsko Webová stránka
Polsko Webová stránka
Česká Republika Webová stránka

Seznam sazeb DPH platných v jednotlivých členských státech Evropské unie

Sazby DPH i předpisy se v jednotlivých zemích významně liší a pravidelně se mění.

Níže uvedená tabulka uvádí různé sazby DPH (základní, snížené, druhé snížené a tzv. parking rates – tj. vyjednané výjimky)

Sazby DPH v jednotlivých zemích

Osvobození od daně s právem na vrácení (nulová sazba) není v tabulce uvedeno.

ČLENSKÝ STÁT ISO KÓD DRUHÁ SNÍŽENÁ SAZBA (%) SNÍŽENÁ SAZBA (%) ZÁKLADNÍ SAZBA (%) TZV. PARKING SAZBA(%)
Belgie BE - 6/12 21 12
Bulharsko BG - 9 20 -
Česká Republika CZ - 10/15 21 -
Chorvatsko HR - 5/13 25 -
Dánsko DK - - 25 -
Estonsko EE - 9 20 -
Finland FI - 10/14 24 -
Francie FR 2.1 5.5/10 20 -
Irsko IE 4.8 9/13.5 23 13.5
Itálie IT 4 5/10 22 -
Kypr CY - 5/9 19 -
Litva LT - 5/9 21 -
Lotyšsko LV - 12 21 -
Lucembursko LU 3 8 17 14
Maďarsko HU - 5/18 27 -
Malta MT - 5/7 18 -
Německo DE - 7 19 -
Nizozemí NL - 6 21 -
Polsko PL - 5/8 23 -
Portugalsko PT - 6/13 23 13
Rakousko AT - 10/13 20 13
Řecko EL - 6/13 24 -
Rumunsko RO - 5/9 19 -
Slovensko SK - 10 20 -
Slovinsko SI - 9.5 22 -
Španělsko ES 4 10 21 -
Švédsko SE - 6/12 25 -
Velká Británie UK - 5 20 -