FAQ & obecné informace

Často kladené otázky (FAQ) & obecné informace pro prodejce Amazonu, kteří využívají službu Fulfillment by Amazon (FBA)

Jaké informace potřebujete pro registraci mé společnosti k DPH?

Společnost amavat Europe za tímto účelem připravila samostatný dokument, v němž jsou uvedeny všechny náležitosti, které potřebujeme pro registraci vaší společnosti k DPH v jedné nebo ve všech sedmi zemích, kde máme zastoupení. Kontaktujte naše zástupce ve Vaší zemi.

Proč mít daňového agenta pro DPH?

Daňový agent zajišťuje správnost vedení agendy DPH pro společnosti, které mají oficiální sídlo v jednom z členských států Evropské unie, ale činnost podléhající DPH vykonávají v jiných zemích Evropy.

Níže uvádíme pro ilustraci příklady zdanitelných činností:

 • Dodávky a nákupy uvnitř Společenství do a z jiných členských států,
 • Import a export do a z území Evropské unie,
 • Služby ve stavebnictví a služby v oblasti nemovitostí,
 • Skladování zboží a konsignační sklady,
 • Zasílání zboží, který přesahuje stanovené limity (pro informace o limitech, které se vztahují na prodej na dálku, klikněte zde),
 • Prodej koncovým spotřebitelům a jiným subjektům, které nejsou plátci DPH,
 • Prodej zákazníkům a společnostem, které nejsou plátci DPH,
 • Úhrada DPH v souladu s principem přenesené daňové povinnosti (reverse charge),
 • Vybrané operace nákupu/následného prodeje.

Pokud vykonáváte některou z výše uvedených obchodních aktivit, je pravděpodobné, že v daném členském státě máte povinnost registrovat se k DPH. Po získání místního daňového identifikačního čísla pak můžete správně vyrovnat daň na vstupu a daň na výstupu.

Za tímto účelem můžete jmenovat daňového agenta, například amavat Europe, který vám pomůže s veškerými administrativními formalitami a zajistí, že budete ve všech ohledech splňovat požadavky místní legislativy a budete chráněni proti ztrátě možnosti vratky DPH nebo uložení pokuty v případě porušení daňových předpisů.

Jakou roli plní daňový agent?

 • Daňový agent za vás vyřídí veškeré formality spojené s registrací k DPH (vyplňování formulářů a registračních dokumentů k DPH, zajištění překladatelských služeb a podpora v rámci celého procesu do okamžiku, kdy je přiděleno národní daňové identifikační číslo),
 • Mezi povinnosti daňového agenta patří: podávání daňových přiznání (k DPH i kontrolních hlášení), podávání žádostí o vratku daně, podávání statistických hlášení Intrastat) a správa plateb DPH (informace o částce splatné DPH),
 • Daňový agent zajišťuje, že subjekt splňuje požadavky daňových předpisů – počínaje analýzou daného případu, přes kontrolu správnosti dokumentů, až po průběžné poskytování informací o všech povinnostech plátce daně (vydávání faktur, novelizace předpisů),
 • Daňový agent vyřizuje veškerou korespondenci a komunikaci s daňovými úřady a je osobně na žádost klienta přítomen u daňové kontroly.

Daňový agent nebo daňový zástupce? O rozdílech mezi daňovým agentem a daňovým zástupcem podá více informací amavat Europe – klikněte zde.

Proč mít daňového zástupce pro DPH?

Společnosti se sídlem mimo území Evropské unie, které mají činnost podléhající DPH v některém z členských států EU, mají povinnost jmenovat svého daňového zástupce.

Níže uvádíme pro ilustraci příklady zdanitelných činností:

 • Dodávky a nákupy uvnitř Společenství do a z jiných členských států,
 • Import a export do a z území Evropské unie,
 • Služby ve stavebnictví a služby v oblasti nemovitostí,
 • Skladování zboží a konsignační sklady,
 • Zasílání zboží, které přesahuje stanovené limity (pro informace o limitech, které se vztahují na prodej na dálku, klikněte zde),
 • Vybrané operace nákupu/následného prodeje.

Pokud vykonáváte některou z výše uvedených obchodních aktivit, je pravděpodobné, že v daném členském státě máte povinnost registrovat se k DPH.

Za tímto účelem byste měli jmenovat daňového zástupce, který se za vás postará o veškeré administrativní formality. Jmenování daňového zástupce je podmínkou přidělení národního daňového identifikačního čísla v daném členském státě EU.

Jakou roli plní daňový zástupce pro účely DPH?

 • Daňový zástupce za vás vyřídí veškeré formality spojené s registrací k DPH (vyplňování formulářů a registračních dokumentů k DPH, zajištění překladatelských služeb a podpora v rámci celého procesu do okamžiku, kdy je přiděleno národní daňové identifikační číslo).
 • Mezi povinnosti daňového zástupce patří: podávání daňových přiznání (k DPH i kontrolních hlášení), podávání žádostí o vratku daně, podávání statistických hlášení Intrastat) a správa plateb DPH (informace o částce splatné DPH).
 • Daňový zástupce zajišťuje, že subjekt splňuje požadavky daňových předpisů – počínaje analýzou daného případu, přes kontrolu správnosti dokumentů, až po průběžné poskytován informací o všech povinnostech plátce daně (vydávání faktur, novelizace předpisů apod.).
 • Daňový zástupce vyřizuje veškerou korespondenci a komunikaci s daňovými úřady a je osobně na žádost klienta přítomen u daňové kontroly.
 • Společně s plátcem daně daňový zástupce ručí za splnění povinností; z tohoto důvodu může být třeba složit vklad nebo získat bankovní záruku.

Daňový zástupce nebo daňový agent? Chcete-li zjistit víc o rozdílech mezi daňovým agentem a daňovým zástupcem, kontaktujte prosím amavat Europe – klikněte zde.

Jaké jsou důsledky ve vztahu k DPH plynoucí z intrakomunitárního pohybu mých produktů/zboží, když využívám službu Fulfilment by Amazon (FBA)?

Zboží v distribučním centru Amazonu

amavat Europe spolupracuje s mnoha prodejci, které Amazon vyzval, aby své zboží svěřili některému z jeho distribučních center v Evropě (European Fulfilment, FBA), kterých je v sedmi zemích Evropy celkem sedm. Více informací zde.

Díky tomu, že nabízí rychlejší a levnější dodání zboží vašim zákazníkům v Evropě, zvyšuje tento způsob řízení zásob i vaši konkurenceschopnost. Ale nezapomínejte, že přesunem zboží do jiné země EU vzniká zdanitelné plnění, takže se budete muset v této zemi neprodleně daňově registrovat; na tuto situaci se nevztahují žádné limity.

Daňové úřady EU postupují velmi aktivně ve vyžadování dat o transakcích od Amazonu: například v případě britských firem, jejichž zboží se nachází v distribučním centru FBA. Nezanedbejte tedy toto riziko, protože daňové úřady mezi sebou komunikují a vyměňují si informace.

Jaké jsou další rozdíly, když prodáváte zákazníkům v rámci EU nebo mimo EU?

Při zásilkové prodeji jsou dva typy zákazníků – fyzických osob: zákazníci v zemích EU a zákazníci mimo EU.

V rámci EU

Představte si, že jste britský prodejce Amazonu a skvěle se vám daří. Amazon vás osloví s tím, zda byste neměli zájem prodávat i v kontinentální Evropě – že byste s nimi mohli snadno proniknout na trh ve 3 nebo 4 dalších zemích EU.

Z logistického hlediska se pro vás nic nezmění – své zboží jen deponujete v britském distribučním centru Amazonu a Amazon se postará o zbytek. A vy se můžete těšit na objednávky od francouzských a německých zákazníků. A co DPH? Neměli byste pamatovat na DPH? Odpověď zní ANO.

Tím, že prodáváte spotřebitelům v Evropě, spadáte do režimu předpisů, které upravují zasílání zboží v rámci EU. Tyto předpisy se na vás vztahují, i když jste OSVČ, společnost s ručením omezeným nebo i fyzická osoba, která prodává online.

Podle těchto předpisů musíte účtovat DPH podle britské daňové sazby ke všem prodejům spotřebitelům v rámci EU, dokud nepřesáhnete limit; tyto limity mají nastavené různé země v různé výši. Limit pro většinu zemí EU je jen 35 000 EUR nebo ekvivalent v místní měně, s výjimkou Francie, Německa, Lucemburska a Nizozemí, které mají stanovený obratový limit 100 000 EUR.

Jakmile váš obrat z prodeje (včetně poštovného) v jakékoliv zemi dosáhne obratového limitu, máte povinnost registrovat se k DPH v dané zemi a řídit se požadavky dané země na vratky DPH. Nesplnění této povinnosti v sobě nese sankce v podobě pokuty a penále.

Pokud nejste k DPH registrováni zde ve Velké Británii, DPH neúčtujete. Musíte však každopádně sledovat své prodeje do EU, protože když překročíte limit v jiné zemi, musíte se tam registrovat k DPH (i když ve Velké Británii limitu nedosahujete) a účtovat k těmto prodejům DPH sazbou této země.

Nezapomínejte také na to, že se sazby DPH mohou lišit – například na dětské oblečení ve Velké Británii je nulová sazba DPH, zatímco jinde v EU se na dětské oblečení vztahuje běžná sazba DPH dané země.

Sazby DPH v rámci EU začínají na 17 % (Lucembursko) a končí na 27 % (Maďarsko); když předem zohledníte různé sazby DPH ve své marži, můžete úspěšně cenově konkurovat v každé zemi.

Mimo EU

Pokud máte zákazníky mimo EU a jste schopni prokázat, že došlo k exportu zboží, neúčtujete k danému prodeji DPH.

Potřebuji daňové identifikační číslo EU pro prodávání na Amazonu?

Pokud prodáváte přes internet zboží spotřebitelům v jiné zemi EU a využíváte k tomu službu Fulfillment by Amazon (FBA), pravděpodobně se budete muset registrovat k DPH v zemích, kde máte své zákazníky. Ale dobrá zpráva je, že nebudete muset za účelem prodeje do těchto zemí v nich zakládat pobočky.

Pozn.: Pro prodejce využívající pro distribuci svého zboží spotřebitelům službu FBA není zatím zaveden koncept jednotného daňového identifikačního čísla EU. Je možné, že se budete muset jednotlivě registrovat k DPH ve všech 28 členských státech EU. Od začátku roku 2015 probíhá zatím jen počáteční experimentální testování jednotného daňového čísla EU pro poskytovatele elektronických služeb spotřebitelům v EU. Tento režim bude možná v budoucnu rozšířen na zboží a prodejce využívající službu FBA.

Kdy se musím registrovat k DPH v jiné zemi EU?

Pokud jste již registrovanými plátci DPH ve své domovské zemi, nemusíte se okamžitě registrovat k DPH v zemích, kam dodáváte zboží. Evropská unie, která stanovuje společná pravidla režimu DPH ve všech 28 členských státech, určila obratové limity pro registraci k DPH, které platí pro zahraniční prodejce využívající službu FBA. Když se váš obrat v rámci jedné země pohybuje pod tímto ročním limitem, nemusíte se v této zemi registrovat k DPH a DPH účtujete pod národním daňovým identifikačním číslem své vlastní země.

Obratové limity pro registraci k DPH u zasílání zboží najdete zde.

Jakmile však v rámci jedné země překročíte obratový limit, musíte se v dané zemi registrovat k DPH jako plátce nerezident. Podle pravidel EU o jednotném trhu vám registrace dává právo prodávat v daném členském státu EU bez nutnosti zakládat zde právnickou osobu. Musíte však účtovat DPH podle místní sazby a odvádět ji daňovým úřadům v této zemi, protože v EU ještě neproběhla harmonizace daňových systémů.

Budete se tedy muset registrovat k DPH, když překročíte obratový limit pro zasílání zboží. Stejně máte i povinnost registrace k DPH, když vaše zboží čeká na expedici zahraničním zákazníkům v zahraničním skladu Amazonu. Více informací najdete v sekci o režimu DPH pro zahraniční sklady Amazonu. Příklad, jak se aplikují limity pro zasílání zboží: představte si, že jste francouzský prodejce a máte francouzské daňové identifikační číslo, své zboží prodáváte spotřebitelům ve Francii s francouzskou sazbou DPH 20 %.

Pokud začnete prodávat i do Německa a Španělska, a váš obrat v těchto zemích nedosahuje jejich limitu pro registraci k DPH, na vaše prodeje do těchto zemí se vztahuje 20% DPH dle francouzské sazby. Vybraná DPH se odvádí daňové správě ve Francii. Jakmile však překročíte limit v některé z těchto zemí (Německo 100 000 EUR, Španělsko 35 000 EUR za rok), musíte svoji francouzskou společnost registrovat u daňové správy v Německu a Španělsku. Vaší francouzské společnosti bude vydáno německé a španělské daňové identifikační číslo a stanete se plátcem nerezidentem – obchodníkem či podnikatelem. Následně začnete účtovat německým a španělským spotřebitelům DPH ve výši 19 %, respektive 21 % VAT, a odvádět ji místním daňovým úřadům.

Shrnutí

 • • Společnost se sídlem mimo EU dodávající zboží do EU se musí registrovat k DPH v zemi, kde má své skladové zásoby,
 • • Společnost z EU, která přesáhla národní obratový limit pro registraci k DPH, se musí registrovat v zemi, kde ho přesáhla,
 • • Společnost z EU, která přesáhla obratový limit pro zasílání zboží v jiném členském státě EU, se musí registrovat k DPH v cílové zemi, kde překročila obratový limit,
 • • Jakákoliv firma v rámci EU, která není daňovým rezidentem a má skladové zásoby v jiné zemi EU, odkud dodává zboží do jiné země EU, se musí registrovat k DPH v zemi, kde se zboží fyzicky nachází.

Jak získám daňové identifikační číslo EU pro prodej na Amazonu?

Pokud jste prodejce využívající službu Fulfillment by Amazon (FBA), může se na vás vztahovat povinnost registrace k DPH v jiné zemi EU, překročíte-li obratový limit pro zasílání zboží nebo máte své zboží uskladněné v některém zahraničním skladu Amazonu.

Pro prodejce zboží spotřebitelům není zatím zaveden koncept jednotného daňového identifikačního čísla EU. Od začátku roku 2015 probíhá zatím jen počáteční experimentální testování jednotného daňového čísla EU pro poskytovatele elektronických služeb spotřebitelům v EU. Tento režim bude možná v budoucnu rozšířen na zboží.

Co vyžaduje daňová správa?

Každá země má vlastní požadavky pro registraci k DPH a získání národního daňového identifikačního čísla.

Obvykle to bývá následující:

  • Zakladatelské listiny společnosti,
  • Doklad o registraci k DPH v zemi, kde je subjekt daňovým rezidentem (nebo, v případě prodejců ze země mimo EU, kde má zdanitelný status),
  • Rámcový obchodní plán prodeje v dané zemi, včetně rozpočtů,
  • Doložení obchodních smluv z důvodu prokázání, že jste skutečný prodejce,
  • Doklady totožnosti jednatelů společnosti,
  • Daňová správa vám vydá registrační formulář k DPH, který vyplníte. Tento formulář bývá téměř vždy pouze v úředním jazyce dané země.

Kontaktujte amavat Europe, kde vám rádi poskytneme podrobné informace, co obnáší získání daňového identifikačního čísla v konkrétní zemi.

Prodej na Amazonu pro společnosti, které nemají sídlo v EU

Online prodejci ze zemí mimo EU, kteří využívají službu Fulfilment by Amazon (FBA), musí splňovat jiné podmínky, než společnosti, které mají daňové sídlo (rezidenti) v jednom z 28 členských států Evropské unie. Dobrá zpráva je však, že i tito prodejci mohou prodávat v rámci EU bez nutnosti zde zakládat právnickou osobu, ale musí se registrovat k DPH v zemích, kam dodávají.

Přesné požadavky na maloobchodní prodejce využívající službu FBA, kteří mají sídlo mimo EU, se odvíjejí od toho, odkud je expedováno zboží, když zákazník potvrdí objednávku online.

Zboží mimo EU – Pokud se zboží fyzicky nachází v místě prodejce mimo EU, musí toto zboží nejdříve projít celním řízením v EU. Prodejce může nechat zboží proclít na vstupu do první země EU. Zaplatí dovozní DPH a clo, zboží doveze a může ho dále distribuovat svým zákazníkům. Pokud chce prodejce uplatnit vratku dovozní DPH, musí se registrovat k DPH v zemi, kde zboží prošlo celním řízením. Jinak musí dovozní DPH zahrnout do svých nákladů; stejně tak i dovozní clo.

Prodejce ze země mimo EU může také požadovat po svých zákaznících, aby zaplatili dovozní DPH a clo. Obvykle se to provádí tak, že zásilková služba od zákazníka tyto částky vybere, ještě než mu zboží předá. Tato možnost je jednoduchá, ale zákazníky často odrazuje od nákupu u daného prodejce.

Zboží v zemi EU – Pokud chce prodejce ze země mimo EU držet zásobu zboží ve skladu Amazonu v některé ze zemí EU, musí se registrovat k DPH v zemi, kde má sklad. Prodejce pak může pod tímto daňovým identifikačním číslem prodávat evropským zákazníkům. Jakmile jeho obrat překročí limit pro zasílání zboží, bude se muset zaregistrovat ve více zemích EU.

Jak fungují limity pro zasílání zboží?

Například jste francouzský prodejce a máte francouzské daňové identifikační číslo, své zboží prodáváte spotřebitelům ve Francii s francouzskou sazbou DPH 20 %.

Pokud začnete prodávat i do Německa a Španělska, a váš obrat v těchto zemích nedosahuje jejich limitu pro registraci k DPH, na vaše prodeje do těchto zemí se vztahuje 20% DPH dle francouzské sazby. Vybraná DPH se odvádí daňové správě ve Francii. Jakmile však překročíte limit v některé z těchto zemí (Německo 100 000 EUR, Španělsko 35 000 EUR za rok), musíte svoji francouzskou společnost registrovat u daňové správy v Německu a Španělsku. Vaší francouzské společnosti bude vydáno německé a španělské daňové identifikační číslo a stanete se plátcem nerezidentem – obchodníkem či podnikatelem. Následně začnete účtovat německým a španělským spotřebitelům DPH ve výši 19 %, respektive 21 % VAT, a odvádět ji místním daňovým úřadům.

Shrnutí

   • Společnost se sídlem mimo EU dodávající zboží do EU se musí registrovat k DPH v zemi, kde má své skladové zásoby,
   • Společnost z EU, která přesáhla národní obratový limit pro registraci k DPH, se musí registrovat v zemi, kde ho přesáhla,
   • Společnost z EU, která přesáhla obratový limit pro dálkový prodej v jiném členském státě EU, se musí registrovat k DPH v cílové zemi, kde překročila obratový limit,
   • Jakákoliv firma v rámci EU, která není daňovým rezidentem a má skladové zásoby v jiné zemi EU, odkud dodává zboží do jiné země EU, se musí registrovat k DPH v zemi, kde se zboží fyzicky nachází.

Kdy se musím registrovat k DPH v jiné zemi EU?

Pokud jste již registrovanými plátci DPH ve své domovské zemi, nemusíte se okamžitě registrovat k DPH v zemích, kam dodáváte zboží. Evropská unie, která stanovuje společná pravidla režimu DPH ve všech 28 členských státech, určila obratové limity pro registraci k DPH, které platí pro zahraniční prodejce využívající službu FBA. Když se váš obrat v rámci jedné země pohybuje pod tímto ročním limitem, nemusíte se v této zemi registrovat k DPH a DPH účtujete pod národním daňovým identifikačním číslem své vlastní země.

Obratové limity pro registraci k DPH u dálkového prodeje najdete zde.

Jakmile však v rámci jedné země překročíte obratový limit, musíte se v dané zemi registrovat k DPH jako plátce nerezident. Podle pravidel EU o jednotném trhu vám registrace dává právo prodávat v daném členském státu EU bez nutnosti zakládat zde právnickou osobu. Musíte však účtovat DPH podle místní sazby a odvádět ji daňovým úřadům v této zemi, protože v EU ještě neproběhla harmonizace daňových systémů.

Budete se tedy muset registrovat k DPH, když překročíte obratový limit pro zasílání zboží. Stejně máte i povinnost registrace k DPH, když vaše zboží čeká na expedici zahraničním zákazníkům v zahraničním skladu Amazonu.

Jaké náležitosti musí splňovat daňový doklad v Německu?

Německé daňové právo a požadavky na náležitosti daňového dokladu jsou velmi přísné. Německé předpisy splňují požadavky evropské Směrnice o DPH a její požadavky na náležitosti daňového dokladu.

Daňový doklad (faktura), který podléhá německému režimu DPH, musí splňovat alespoň následující náležitosti:

   • Datum vystavení,
   • Unikátní pořadové číslo,
   • Daňové identifikační číslo nebo daňová identifikace dodavatele / poskytovatele služby,
   • Kompletní adresa dodavatele / poskytovatele služby a odběratele,
   • Kompletní popis dodaného zboží či služeb,
   • S případným uvedením množství zboží,
   • Datum zdanitelného plnění,
   • Částka bez daně – daňový základ z dodaného zboží / služeb,
   • Sazba DPH a částka DPH,
   • S případným uvedením důvodů, proč je účtována nulová sazba DPH: export, přenesení daňové povinnosti nebo intrakomunitární plnění,
   • Částka celkem včetně DPH.

Pouze tehdy, když má daňový doklad všechny výše uvedené náležitosti, a zákazník splňuje podmínky, lze vrátit DPH nebo vystavit fakturu s nulovou sazbou.

amavat Europe vám může pomoci – zkontrolujeme vaše vydané faktury, zda splňují požadavky německých přepisů v oblasti DPH.

Kolik si účtujete v jednotlivých zemích za své služby?

Poplatky za služby amavat Europe jsou uvedeny zde. Jsou to ceny orientační; konečná cena se stanoví po konzultaci dohodou stran.

Existuje možnost automatické fakturace s DPH pro mé objednávky na Amazonu?

Když expedujete pomocí služby Fulfillment by Amazon (FBA) objednávky, které jste přijali přes Amazon, v rámci trhu EU, doporučujeme investovat do služby automatické fakturace s DPH. Amazon nevystavuje daňové doklady za své prodejce; je na vás, abyste splnili všechny právní a daňové požadavky fakturace svým zákazníkům. Pokud si nejste jisti, jestli máte svému zákazníkovi v Polsku vydat daňový doklad s DPH, kontaktujte amavat Services Poland. Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy. Amazon neposkytuje právní ani daňové poradenství. Zákazníci mohou ve svém hodnocení prodejce pozitivně ocenit vaši vstřícnost vydávat na požádání daňové doklady s DPH.

Klíčové informace o kupujícím – například jeho zasílací a fakturační adresu pro prodeje realizované s využitím služby FBA na Amazonu – můžete získat z reportu FBA Fulfilled Shipments Report, který naleznete na stránkách Amazonu v sekci Reports API. Report obsahuje také částky účtované zákazníkovi za poštovné a dárkové balení.

Je možné uvádět více dodávek z jedné objednávky na jedné faktuře?

Jedna objednávka od zákazníka může být expedována v několika částech. Pokud chcete, aby na jedné faktuře byly uvedeny všechny samostatné dodávky, můžete využít reporty FBA Fulfilled Shipments Report a All Orders v sekci Reports API. Pokud jsou jednotlivé dodávky z jedné objednávky uvedeny ve více reportech FBA Fulfilled Shipments Report, můžete využít jeden z reportů All Orders v sekci Reports API, pro sloučení identifikátorů položek z jedné objednávky.

Následně křížově odkážete na identifikátory objednaných položek z reportu All Ordes a z jednoho či více reportů Fulfillment by Amazon (FBA), a tak získáte zasílací a fakturační adresu pro položky v rámci jedné objednávky.

Informace, které amavat Europe uvádí v sekci Často kladené otázky (FAQ), jsou aktuální k 24. březnu 2016. amavat Europe neručí za změny v předpisech, k nimž došlo po tomto datu.

Požadavky evropského režimu DPH

Prodej v Evropě nabízí možnost obsáhnout mnoho zemí z jednoho účtu, takže je důležité, abyste pochopili, jak Evropská unie aplikuje režim daně z přidané hodnoty (DPH) na plnění objednané online.

DPH

Dle Evropské komise je DPH v Evropské unii (EU) spotřební daň vyměřená z hodnoty zboží a služeb. Vztahuje se na zboží a služby, které jsou kupovány a prodávány za účelem spotřeby v rámci EU. Zboží za účelem vývozu nebo služby dodávané zahraničním zákazníkům jsou obvykle osvobozeny od DPH, dovozy do Evropské unie podléhají zdanění.

Daň z přidané hodnoty se účtuje kupujícímu jako procento z ceny prodaného zboží. Prodávající odvádí vybranou DPH daňové správě, ale může si odečíst celkovou částku DPH, kterou zaplatil jiným „osobám povinným k dani“ ze zboží zakoupeného za účelem podnikání.

Více o dani z přidané hodnoty (DPH) se dozvíte zde.

Jak se DPH účtuje?

Obchodníci, kteří jsou registrovanými plátci DPH a mají přidělené daňové identifikační číslo, musí uvádět DPH účtované zákazníkům na faktuře. Zákazník tedy ví, kolik činí DPH z ceny produktu. Zákazníci, kteří jsou sami plátci DPH, takto zjistí, kolik činí odpočet DPH.

Platnost a sazba DPH

Evropské zákony předepisují minimální základní sazbu DPH ve výši 15 % (a minimální sníženou sazbu DPH ve výši 5 %). Sazby se liší v různých zemích EU a závisí i na typu zboží. Jaká sazba se vztahuje na vaše zboží, zjistíte u daňové správy země, kam chcete své zboží dodávat.

DPH při dovozu a vývozu

Při prodeji zboží do Evropy nebo mezi členskými státy EU nesmíte zapomínat na to, že se daňové sazby v různých zemích liší. Když přemisťujete své zboží mezi evropskými zeměmi, nebo když služba Fulfillment by Amazon (FBApřemisťuje vaše zboží z distribučního centra do jiné země, kde je zboží skladováno, i takové přemístění zboží mohou být považovány za transakce podléhající DPH. Pro vás z toho vyplývají povinnosti ve vztahu k DPH, včetně povinností v zemích, kde působí Amazon, cílové zemi zboží a případně i v dalších zemích.

Tip: Když prodáváte ve více evropských zemích, kde působí Amazon, můžete si požádat o unikátní daňové identifikační číslo v každé členské zemi EU, kam své zboží dodáváte. Podrobnější informace o DPH v jednotlivých zemích najdete v sekci Další zdroje.

Když dodáváte zboží do Evropské unie, může vám vzniknout povinnost odvést DPH v okamžiku, kdy zboží fyzicky vstoupí na evropské území – a v cílové zemi, kam zboží putuje. DPH je obvykle splatná v členském státě dovozu dle celního prohlášení. Vaše povinnost odvést dovozní DPH vznikne v okamžiku doručení zboží, pokud nemáte se svým dodavatelem uzavřenou dohodu, podle níž se dovozní DPH zahrne do ceny zboží, přičemž dodavatel povinnost odvést DPH splní tím, že částku DPH odvede příslušnému finančnímu úřadu.

Pokud vaše společnost nemá sídlo v Evropě a zasílá zboží do distribučního centra v Evropě přímo ze země mimo Evropu, zjistěte si u svého daňového poradce, jaké povinnosti související s dovozem a DPH vám v tomto případě mohou vznikat.

Zboží dodávané na export, tj. určené zákazníkům mimo Evropu, nemusí podléhat evropské DPH.

Externí zdroj: Evropská komise

Registrace k DPH a podávání přiznání k DPH

Když prodáváte své zboží v Evropě, může vám vzniknout povinnost účtovat DPH. V tomto případě si musíte zažádat o daňové identifikační číslo, podávat přiznání k DPH a odvádět DPH, kterou vyberete od zákazníka, daňovému úřadu.

Ve většině evropských zemí se můžete k DPH registrovat online na webových stránkách daňové správy v zemi, kde se chcete registrovat. Na většině těchto webů najdete i informace v angličtině. Webové stránky obvykle nabízejí online registrační formulář ve formátu PDF, který si lze stáhnout, vyplnit a odeslat poštou. Pokud není možnost online registrace, webové stránky vás alespoň nasměrují, kam se máte obrátit se žádostí o vydání daňového identifikačního čísla. Poté, co odešlete svoji žádost o daňové identifikační číslo, se na vás daňová správa může obrátit s dalšími formuláři, které musíte vyplnit a odeslat poštou.

Z registrace k DPH může vyplývat celá řada dalších povinností, například povinnost podávat výkazy a vystavovat daňové doklady s DPH.

Registrace k DPH ve více zemích

Podle toho, jaký máte obrat z prodeje nebo kde máte sklad zboží, se vás může týkat povinnost registrovat se k DPH. Více Vám o Vašich povinnostech v souvislosti s registrací k DPH, které závisejí na vaší konkrétní situaci, poví Váš daňový poradce.

Když prodáváte zboží zákazníkům ze skladu na území Evropy, je možné, že vám vznikne povinnost podávat přiznání k DPH v zemi, kde dochází k expedici zboží, případně v zemi, kam vaše zboží putuje (při dosažení obratového limitu pro tzv. „zasílání zboží“).

Zasílání zboží

Zasílání zboží je prodej zboží z jedné země Evropské unie zákazníkům v jiné zemi Evropské unie; jedná se o zákazníky – fyzické osoby nepodnikatele z hlediska DPH.

Obratový limit pro zasílání zboží je částka v EUR, která platí v každé evropské zemi. Pokud váš obrat z prodeje z jedné země do jiné překročí tento obratový limit v dané zemi, máte povinnost se v této zemi registrovat k DPH. V této zemi máte následně povinnost vykazovat, vybírat a odvádět DPH.

Upozorňujeme, že limit pro zasílání zboží není celkový obrat všech prodejů v rámci Evropy. Každá evropská země má svůj limit pro zasílání zboží, který se v různých zemích liší. Konkrétní informace o obratovém limitu pro dálkový prodej podá daňová správa v zemi, kam chcete zboží dodávat.

Fakturace s DPH

V mnoha evropských zemích zákazník bude očekávat, že dostane daňový doklad s DPH. Předpisy v oblasti DPH v zemi, kde se zákazník zdržuje, mohou stanovit povinnost vydávat daňový doklad s DPH – a zákazník často očekává víc, než zákon předepisuje. Například v Německu a Itálii často zákazníci u dražšího zboží očekávají fakturu.

Více informací o fakturaci s DPH v Polsku vám rádi na vyžádání poskytneme. Kontaktujte nás!.

Kontaktujte nás